Aalborg Gråbrødrekloster


Aalborg Gråbrødrekloster-1. Aalborg Gråbrødrekloster-1


Aalborg Gråbrødrekloster-2. Aalborg Gråbrødrekloster-2

Intro

Klosteret på Algade i Aalborg var i middelalderen beboet af franciskanermunke, også kaldet "gråbrødre". Klosteret blev oprettet omkring 1240-50. Franciskanerne var en orden af tiggerbrødre, der ikke måtte eje gods og skulle ernære sig ved tiggergang...

Klosteret på Algade i Aalborg var i middelalderen beboet af franciskanermunke, også kaldet "gråbrødre". Klosteret blev oprettet omkring 1240-50. Franciskanerne var en orden af tiggerbrødre, der ikke måtte eje gods og skulle ernære sig ved tiggergang. I 1530’erne, altså i årene omkring Reformationen, fungerede klosteret kortvarigt som hospital. Derefter blev det revet ned. Bygningsfundamenter fra klosterets nordøstlige hjørne kan stadig i dag ses på fundstedet. Det er en del af Gråbrødrekloster Museet, tilknyttet Aalborg Historiske Museum. ''Gråbrødrene smidt ud af Aalborg'' Efter knap 300 år i limfjordsbyen blev de gråklædte franciskanere smidt ud. Under reformationskampene lod kongens lensmand på Aalborghus, Axel Gøye, klosteret chikanere og udplyndre. Brødrene måtte i 1530 forlade byen ”efter utallige ubehageligheder og forhånelser”, som de selv udtrykte det. Aalborg-klosteret var ikke ene om denne skæbne. Den overgik franciskanere, dominikanere og karmelitere overalt i kongeriget i perioden 1528-36. Mens andre klosterordener fik en blidere medfart, ville kongen og det protestantiske parti have tiggerbrødrene ud med det samme. Brødrene blev nemlig anset for katolicismens forkæmpere. De forladte tiggerklostre blev derfor hurtigt revet ned eller ombygget til andre funktioner, for eksempel hospitaler eller rådhuse. Gråbrødreklosteret i Aalborg var formentlig allerede jævnet med jorden i 1540.