Aalborg Drengehjem


Annebergvej 71, Aalborg Drengehjem set mod vest fra vejen

Intro

Annebergvej 71 Aalborg Drengehjem blev oprettet i 1906 ved gaver og legatkapitler. Oprettet som en selvejende institution bestemt som børne- og opdragelseshjem for 30 drenge.

Aalborg Drengehjem er statsanerkendt og optager børn fra 4-7 års alderen. Børnene forbliver der til de fylder 15 år. I 1926 var der udgået 70 konfirmerede drenge, der derefter blev anbragt indenfor håndværk eller landbrug. Børnene i hjemmet går ellers i kommuneskole, hvor de også har sløjd. Aalborg Drengehjem har en fortrinlig legeplads, og børnene har små haver. Hjemmet ligger udmærket for sundheden, ligesom der er adgang til badning i Limfjorden og bade i hjemmet. Børnene bliver sunde og stærke, og ingen er døde i de år, som hjemmet har eksisteret. Ingen af de drenge der er udgået fra hjemmet har været straffet eller begået større forseelser. Der foretages om sommeren forskellige udflugter til Vesterhavet, og til kønne egne, ligesom børnene får adgang til teatre og billedteatre, når det er for børn. ''Teksten om Aalborg Drengehjem stammer fra bogen: '''Danske opdragelseshjem''' '''i billeder og tekst''' fra 1926, bogen kan ses på HistorieAalborg, Arkivstræde 1, Aalborg. [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Aalborg2C71B8drengehjem2C72M73D61L8Billede1L83N6 Se flere billeder af Aalborg Drengehjem på Aalborg Stadsarkivs hjemmeside via dette link. ]''