Aalborg Bibliotekerne


Medborgerhuset i Aalborg


Det nordjyske Landsbibliotek


Folkebibliotekets læsestue


Algade 44-42. Østlige hjørne af Adelgade og det tidligere posthus set mod øst. Budolfi kirke yderst til højre. Bindingsværkshuset nr. 44, blev efter dets og posthusets nedbrydning i 1908, genopført som Niels Ebbesensgade 2 og åbnet som folkebibliotek.

Intro

Aalborg offentlige folkebibliotek blev stiftet 9. september 1895, fra 1921 Det nordjyske Landsbibliotek nu Aalborg Bibliotekerne.

Biblioteket åbnede i 1896 i lokaler i Adelgade 14, med en bogbestand på 2500 bind. I 1904 flytter det til Gråbrødretorv 11 og i 1909 til Niels Ebbesensgade. Her fik Aalborg Folkebibliotek til huse i det gamle posthus, der var blevet flyttet for at give plads for nyt posthus. Bindingsværksbygningen huser i dag Vor Frue Kirkes kirkekontor. 1921 skifter Aalborg Folkebibliotek navn til Det Nordjyske Landsbibliotek, med en bogbestand på 12.000 bind, en position som centralbibliotek for Nordjylland og for første gang med uddannet bibliotekar, Aage Petersson. Som leder vokser biblioteksvirksomheden hurtigt ud af de rammer, som det idylliske gamle posthus kunne tilbyde. Det tog en del år og megen debat før Aalborg Byråd besluttede at bygge helt nyt bibliotek. I 1930 blev Det nordjyske Landsbiblioteks nye bygning indviet ved nuværende Arkivstræde 1. Arkitekt var A. Juel Hansen fulgte ikke den tids fremherskende modernistiske strømninger, men lod sig i stedet inspirere af naboskabet til Vor Frue Kirke og stedets tidligere klosterhistorie. Bygningen huser i dag HistorieAalborg, som består af Aalborg Stadsarkiv, Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling og Det danske Udvandrerarkiv. I 1970erne var pladsmangelen igen alarmerende. Kommunesammenlægning, universitet, servicering af bibliotekerne i Nordjyllands Amt øgede biblioteksvirksomheden. Igen tog det tid og megen debat før et næsten enigt byråd med daværende borgmester Marius Andersen i spidsen den 3. maj 1976 besluttede at der skulle bygges nyt bibliotek sammen med byrådssal, foredragssal, studierum mm. Medborgerhuset og Hovedbiblioteket blev indviet den 9. oktober 1980, biblioteket nu med plads til 60.000 bind. I dag kender vi biblioteket under navnet Aalborg Bibliotekerne