Aabjerg

Aabjergs hovedbygning er opført i 1896 under Christen Jensens ejerskab. Det er et trefløjet anlæg i røde mursten opført i historicistisk stil. Tidligere var herregården længe ejet af medlemmer af slægten Juel.

Intro

Aabjerg var fra slutningen af 1400-tallet og knap 200 år frem ejet af slægten Juel. I første halvdel af 1800-tallet blev godset af flere omgange udparcelleret og frasolgt. Hovedbygningen og avlsgården er begge trefløjede anlæg og udgør tilsammen et symmetrisk anlæg med en gårdsplads i midten.

''Historien om Aabjerg'' Aabjerg kendes tilbage fra 1300-tallet. I slutningen af 1400-tallet kom den i slægten Juels besiddelse. Gården forblev i slægtens eje indtil 1649, hvor Jens Juels døtre arvede Aabjerg efter deres mor og bragte gården videre til deres mænd, Jørgen Rosenkrantz og Erik Qvitzow. Sidstnævnte blev eneejer fra 1662. I 1669 solgte Qvitzow Aabjerg til generalmajor Henrik Ruse, hvis svigersøn solgte gården videre til B.G. von Obelitz. Efter von Obelitz død i 1707 blev ejerskabet delt mellem hans enke, Ide Juel, og svigersønnen, Christen Linde. Den stenrige Holstebrokøbmand Christen Linde ejede mange herregårde i Vestjylland, hvilket gav ham tilnavnet ’Vesterlandets konge’. I årene omkring år 1800 var der en række hurtige ejerskifter mellem forskellige godsspekulanter. De frasolgte fæstegårdene og begyndte en udstykning og frasalg af herregårdens egne jorder. Et træk, som i øvrigt er karakteristisk for en lang række vestjyske herregårde. Udstykningerne stoppede imidlertid under Christen Jensens ejerskab fra 1865-1909, men startede igen under den følgende ejer, der foretog de sidste udstykninger af hovedgårdsjorden. ''Markante eje'' 1300-tallet: Lage Rød 1484-1489: Erik Juel 1607-1634: Jens Juel 1682-1707: B.G. von Obelitz 1707-1723: Christen Linde d. ældre Læs mere om Aabjerg på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/aabjerg danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den nuværende hovedbygning er opført i 1896 i røde mursten og med tegltag i historicistisk stil. Der er tale om en trefløjet bygning i en etage med en bred frontspids i midteraksen og med en karnap af nyere dato mod nord på havesiden. Hovedbygningen og avlsbygningerne omkranser en stor åben gårdsplads. Nordøst for hovedbygningen findes haven. ''Omgivelser'' Syd for hovedbygningen ligger avlsbygningerne, som blev opført i 1908 efter en brand. Ligesom hovedbygningen er avlsbygningerne opført som et trelænget anlæg. Bag hovedbygningen er der fundet spor af en voldgrav, som dog ikke længere er umiddelbart synlig. Desuden findes der i umiddelbar nærhed af Aabjerg indtil flere gravhøje. '' '' ''Bygninger og gods'' 1600-1700: Adskillige delinger af godset ved arv Omkring 1800: Frasalg og udstykning af herregårdens jord 1852/1896: Hovedbygning opført 1908: Avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Kæret 7, 6990 Ulfsborg Kommune: Ringkøbing-Skjern Tidligere: Ringkøbing Amt, Hind herred, Vedersø sogn Ejer: Elin og Kjeld Ingvardsen (2016) Funktion: Landbrugsdrift, minkavl (2016) Størrelse: 82 ha (2016) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2016)

''English'' The manor Aabjerg in western Jutland dates back to the 14th century. For almost 200 years the family Juel was owners of Aabjerg. However, the estate very often had shared ownership due to the particular nature of inheritance. In the first half of the 1800s the estate was greatly reduced as the estate lands were divided into smaller plots and sold over a course of several years. The small manor house and the home farm together form a symmetric layout around a central courtyard.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''