ARKEN


Arken. Arken ligger som et strandet skib ved Køge Bugt

Intro

Arken Museum for Moderne Kunst i Ishøj er tegnet i 1988 af Søren Robert Lund, der som 25-årig arkitektstuderende vandt arkitektkonkurrencen. Museet blev opført i 1994-96 i en karakteristisk postmoderne stil...

Arken Museum for Moderne Kunst i Ishøj er tegnet i 1988 af Søren Robert Lund, der som 25-årig arkitektstuderende vandt arkitektkonkurrencen. Museet blev opført i 1994-96 i en karakteristisk postmoderne stil. Arkitekturen benytter sig af stærke og ekspressive virkemidler, hvor bygningen opløses i et virvar af krydsende linjer og flader. I bygningen er der indlagt fragmenter og henvisninger, der på symbolsk vis iscenesætter stedet med fiktive fortællinger om museet som et strandet og tilsandet skib. I 2008 blev Arken udvidet med 1600 m² udstillingsrum tegnet af C.F. Møllers tegnestue, således at museets samlede udstillingsareal i dag er på 5000 m². ''Kulturen rykker ud i forstæderne'' Velfærdssamfundets enorme vækst i 1960’erne og frem medførte etablering af store boligområder syd for København. Indbyggertallet steg med den øgede indvandring til Danmark, hvor der i kommunerne syd for København opstod nye store multikulturelle kvarterer. Som led i kulturpolitikken i 1980’erne ønskede man at flytte kulturen og dens institutioner ud til befolkningen. Man valgte derfor at placere det nye museum for moderne kunst ved Ishøj syd for København. Tanken var at lade den store og brede befolkningsgruppe på vestegnen møde kunsten i deres nærområde, samtidig med at museet ville tiltrække de traditionelle museumsgæster til området. Museet ville derved på én gang bidrage positivt til integrationen og den brede kulturformidling.