AHLERGÅRD
Intro

Ahlergård er en gammel herregård, der kan føres tilbage til 1600-tallet. Gården blev omkring 1670 ejet af Lange-familien. I 1740 overtog Mette og Chr. Rahbæk Ahlergård. Da hørte der 32 tdr. hartkorn til.

I 1755 overtog sønnen Mads Rahbæk Jensen gården med tilliggende gårde Skobæk, Egvig og Vinbæk. Derudover ejede Ahlergård Vorgod kirke, halvdelen af Borris kirke og endelig købte Mads Rahbæk Dalager-gård på 9 tdr. hartkorn. I 1849 blev gården solgt til Jens Thomsen, født på Urupgård i Grindsted.Jens Thomsen var studepranger. Han var en initiativrig mand, der bl.a. var med til at få anlagt den store Dalgas-kanal, ligesom han tilplantede 90 tdr. land med nåletræer og deltog i hedeopdyrkningen. På grund af disse aktiviteter modtog han ridderkorset i 1894. Han udparcellerede jorden til sine studedrivere og delte til sidst hovedarealet op i 4, så der ved hans død foruden Ahlergård også var Ahler Vestergård, Ahler Østergård og Ahler Nørgård. Omkring 1860 blev der bygget en bro over Vorgod å i nærheden af Ahlergård. Før den tid havde der kun været et vadested her. Det ser ud til, at der blev opkrævet bropenge ved benyttelsen af broen. Der blev bygget et hus, der kaldtes brohuset, og beboerne betegnes i kirkebogen som broforpagtere. Da broen var en privatbro kunne man her frit opkræve bropenge i modsætning til broen ved Borriskrog.

Ahlergård ist ein alter Herrensitz aus dem 17. Jahrhundert. Im Jahre 1849 wurde der Herrensitz an Jens Thomsen, der aus Grindsted kam, verkauft. Jens Thomsen war Viehhändler. Er war ein unternehmungslustiger Mann. Er war auch am Bau des Dalgaskanals beteiligt. Er bepflanzte ungefähr 45 Hektar Land mit Nadelbäumen und beteiligte sich an der Urbarmachung der Heide. Er parzellierte das Land an seine Viehtreiber und teilte das Hauptareal in 4 Teile auf. Deshalb gab es nach seinem Tod nicht nur den Ahlergård, sondern auch Ahler Vestergård, Ahler Østergård und Ahler Nørgård. Ungefähr im Jahre 1860 wurde eine Brücke in der Nähe von Ahlergård über den Vorgod Å gebaut. Früher gab es hier nur eine Furt.

Ahlergård is an old manor which can be traced back to the 16th century. In 1849 the farm was sold to Jens Thomsen from Grindsted who was a cattleman. He was an enterprising man. He took part in the building of the Dalgas Canal, in the plantation of 122.40 acres of conifer and in moorland cultivation. He divided the land into 4 areas for his cattlemen. At his death there was Ahler Vestergård, Ahler Østergård and Ahler Nørgård besides Ahlergård. Approx. 1860 a bridge over the stream Vorgod was built near Ahlergård.

''Publiceret''