A. M. G. Friis Vej


A. M. G. Friis

Intro

Vejen er opkaldt efter stifteren af Museet på Koldinghus og har haft sit navn siden 1937.

A.M.G. Friis (1847-1924 ) blev født i Hylke sogn ved Skanderborg d. 24. april 1847. Han blev student fra Århus Latinskole og tog tandlægeeksamen i 1869. Han nedsatte sig som praktiserende tandlæge i Kolding i 1872, og startede senere som en af de første i landet skoletandklinik her i byen. Han kom tidligt i forbindelse med den geniale svenske museumsmand, Arthur Hazelius, denne forbindelse kom i stand gennem kulturhistorikeren professor R. Mejborg, der tegnede Friis’ villa på Fredericiavej af genbrugsmaterialer fra Grønninghoved. Hazelius og Friis samlede ind til et fællesnordisk projekt. Snart gik det op for Friis, at man ikke skulle sende den danske kulturhistorie ud af landet, men beholde den hjemme.

Han stiftede d. 19. februar 1890 sammen med andre af byens gode mænd Historisk-Antikvarisk Selskab for Kolding og Omegn, der havde til formål at oprette og drive et museum i Kolding. Nationalmuseet mente, at Kolding kunne benytte museerne i de gamle stiftsbyer Århus og Ribe. Friis tog til kultusministeren i København og vendte hjem med godkendelse af, at de kunne benytte det da eneste lukkede rum i slotsruinen til det nye museums samling, nemlig kælderen under kirkesalen. Derfra bredte museet sig efterhånden ud over større og større dele af slottet.


Uenighed om museets kurs mellem Friis og Brandorff førte til sprængning af bestyrelsen i 1902. Brandorff var mest interesseret i den nære historie og arkæologien, medens horisonten for Friis var langt fjernere; han accepterede praktisk taget ingen grænser, hverken emne- eller tidsmæssigt, for museets indsamling. Hovedinteressen for museet blev i mange år krigsmindesamlingen og de kunstindustrielle samlinger.

Udover Museet på Koldinghus, hvis formand han var fra 1909 til 1924, var Friis stifter og bestyrelsesmedlem af Kolding Kunstforening, og gjorde sig også gældende bl.a. i Kolding Turistforening i næsten 25 år og som medlem og formand for Kolding Dramatiske Selskab 1889-99. Udenfor Kolding var han i en årrække medlem af Kunstindustrimuseets bestyrelse og af dansk Historisk Fællesforenings bestyrelse.

Koldinghusmuseets bestyrelse hædrede 1924 Friis med en bronzebuste udført af billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen. Granitsoklen under busten bærer indskriften: ”At skabe dette museum blev hans livsgerning”. Den 5. november samme år døde han. Ved gadenavnereformen 1937 blev A.M.G. Friis Vej opkaldt efter ham.