A. L. Johansens Vej


A. L. Johansen

Intro

A. L. Johansens Vej (fra 1937) hed tidligere Vestervej, og den 4. november 1946 blev vejen forlænget. A.L. Johansens Vej er opkaldt efter Fabrikant Andreas Lorens Johansen (1830-1916).

A. L. Johansen kom i 1855 til Kolding, hvor han oprettede et lille møbelværksted i Rendebanen. Efter nogle år var pladsen imidlertid blevet for trang, og snedkeriet flyttede til Låsbygade. I 1876 flyttede A.L. Johansen, som virksomheden nu hed, til Havnegade (senere Toldbodgade 5-7), hvor møbelproduktionen fik til huse, og til Høffdingsgade (senere Jernbanegade 18), hvor salget blev placeret.

I 1880 kom A.L. Johansens ældste søn, Johan Christian Johansen, ind i firmaet, og det ændrede navn til A.L. Johansen & Søn, Kunstsnedker og Møbelfabrikant. I 1903 kom også den yngste søn, Aage Frederik Johansen, med i familieforetagnet. I 1928 blev sidstnævnte eneindehaver af virksomheden. Faderen, A.L. Johansen, døde i 1916.

I 1906 brændte fabrikken i Havnegade. Året efter blev en ny opført på en 3 tdr. land stor grund syd for Kolding Å. I 1927 valgte firmaet at lukke møbelproduktionen og udelukkende koncentrere sig om møbelhandelen i Jernbanegade. Fabrikken var ganske enkelt ikke længere rentabel. Salget af møbler fortsatte indtil 1980'erne. I 1987 overtog Aage Frederik Johansens søn, Aage Johansen, forretningen, og i de sidste år, den eksisterede, koncentrerede man sig om brugskunst.

A.L. Johansens mest kendte arbejde var uden tvivl udsmykningen af Taffelsalen på Christiansborg Slot i København. Slottet brændte i 1884, og i 1915 afgav A.L. Johansen et tilbud til staten, der omfattede stole, borde, dæktøjsskabe og paneler. Firmaet lovede, at det ikke ville komme til at koste mere end 20.099 kr. Tilbuddet blev accepteret, og møblerne kan den dag i dag fortsat ses på Christiansborg.

A.L. Johansen var aktiv på mange andre områder end som erhvervsmand. I 1879 blev han valgt ind i Kolding Byråd for partiet Højre. Her sad han indtil 1903. I 1882 var A.L. Johansen endvidere med til at stifte foreningen "Højres Vælger-, Arbejder- og Understøttelsesforening", der var et konservativt modstykke til de nye fagforeninger. Endelig var A.L. Johansen medlem af bestyrelsen for Foreningen af Håndværkere og Industridrivende i Kolding fra 1862 til 1899, heraf de sidste 16 år som formand. Og han var initiativtager til den store industriudstilling på Staldgården i 1879.

I midtbyen er A. L. Passagen mellem Jernbanegade og Klostergade, hvor møbelforretningen lå, også opkaldt efter firmaet.