A. D. Jørgensensgade i Gråsten


Gadeskiltet på A. D. Jørgensensgade i Gråsten. Foto Preben Vagn Knudsen.


A. D. Jørgensensgade i Gråsten set mod øst. Foto Preben Vagn Knudsen.

Intro

A. D. Jørgensensgade i Gråsten er opkaldt efter rigsarkivar og historiker Adolf Ditlev Jørgensen født i Gråsten i 1840.

A. D. Jørgensensgade er anlagt i 1920'erne, da den daværende Stengerodde skov blev ryddet, så der kunne laves bebyggelse og virksomheder.

På gaden er der i dag hovedsagelig beboelse bestående af større og mindre villaer. Hvor der før lå en listefabrik og trælast, ligger i dag Gråsten Brandstation.

Andre lokaliteter:
A. D. Jørgensens mindesmærke
A. D. Jørgensens fødested