A. D. Jørgensens fødested i Gråsten


Mindetavle over A. D. Jørgensens fødested. Foto Preben Vagn Knudsen.


Gyden ved A. D. Jørgensens fødested førende ned til Slotssøen i Gråsten. Foto Preben Vagn Knudsen


Borggade 4 i Gråsten, stedet hvor A. D. Jørgensen er født, som det ser ud idag. Foto Preben Vagn Knudsen


A. D. Jørgensens fødested som det så ud omkring 1910. Foto: Lokalhistorisk Arkiv Gråsten.


Familien Jürgensens farveri i Borgade, Gråsten, set ned mod søen. Foto i Lokalhistorisk Arkiv Gråsten.

Intro

Ganske undseeligt på gavlen af Borggade nr. 4, sidder der en lille stentavle der fortæller, at her er historikeren og rigsarkivaren A. D. Jørgensens født og opvokset.

Mindetavlen over A. D. Jørgensens fødested er opsat på gavlen af Borggade 4. Huset er ikke det oprindelige, men fra 1961. Under nedrivningen af den gamle ejendom, dukkede tavlen op.

Adolf Ditlev Jürgensen er født den 11. juni 1840 i Gråsten.

Faderen farver Markus Adolf Jürgensen stammede fra Flensborg, fra et tysktalende hjem. Derfor var hjemmesproget også tysk indtil 3-årskrigen i 1848. Da besluttede han at hjemmesproget skulle være dansk - d.v.s. synnejysk! Det var netop i disse år, at sprogsagen var i centrum, så borgerne var sig bevidste om deres sindelag, deres nationale tilhørsforhold ud fra sproget. Faderen var med til at oprette en lokal Gråsten-afdeling af Den slesvigske Forening, som han blev formand for, et dansk bibliotek samt en dansk sparekasse i Gråsten.

Opvæksten i Gråsten har præget den unge A. D. Jørgensen, så han forstod, at verden ikke er sort-hvid, at det at være bevidst dansk ikke udelukkede at se noget positivt i tysk kultur.

A. D. Jørgensen skriver i sin selvbiografi udgivet 1901:
"Atter og atter er jeg vendt tilbage [til Gråsten]... og er aldrig bleven træt af at drømme mig tilbage til barndommens år".

Andre lokaliteter:
A. D. Jørgensens mindesmærke
A. D. Jørgensensgade i Gråsten