A.K. Erlang/Logaritmetabeller


A.K. Erlang


Den gamle skole i Lønborg


Tavle og tabeller lånt af Sønderjysk Skolemuseum


Logaritmer

Intro

Erlang udgav Logaritmetavler omkring 1910

''A.K. Erlang og Logaritmetabeller'' '' '' Agner Krarup Erlang er født 1878, søn af Magdalene, datter af pastor Krarup i Lønborg og Hans Nielsen Erlang, lærer og kirkesanger ved skolen i Lønborg, Stenbjergvej 1. Erlang bestod præliminæreksamen ved Københavns Universitet efter at have forberedt sig hjemme - endda med udmærkelse. Han var fra 1892 til 1894 hjælpelærer hos faderen på skolen i Lønborg. Senere flyttede han til København via Hillerød og boede på Regensen, mens han studerede ved Københavns Universitet. I 1901 blev han cand. mag med matematik som hovedfag. Efter at have arbejdet som lærer blev han ansat ved Københavns Telefonselskab som videnskabelig medarbejder, og iflg. Bjarne Kousholt blev han verdensberømt for teletrafikteorier. I 1910 blev Erlangs Logaritmetavler''''' '''''udgivet med titlen: '''''Fircifrede Logaritmetavler og andre regnetavler til brug ved undervisning og i praksis'''''. Tavlerne blev bl.a. benyttet i den gamle Mellem- og Realskole. Det var før lommeregner og PC blev opfundet. Senere udkom andre betydningsfulde arbejder fra Erlangs hånd. Erlang døde den 3. februar 1929, kun 51 år gammel. '' '' ''Erlangs søskende kom også godt i vej. '' Frederik Krarup Erlang født 1876 blev ansat ved Kreditforeningen i Ringkøbing, Marie Magdalene født 1880 blev lærerinde i Ringkøbing og Ingeborg Dorthea født 1883 blev lærerinde i København og oprettede et hjem for svagt begavede kvinder. Der kan læses meget mere om Erlang i bøgerne: '''A.K. Erlang og teletrafikken''' af Bjarne Kousholt, 2000 '''En vestjyde i København''', skrevet af søsteren til Erlang, Ingeborg Krarup Erlang, 1959. '' '' ''Kilder:'' '''Gårde og steder i Lønborg sogn''' af Knud Nielsen 1985 '''A.K. Erlang og teletrafikken''' af Bjarne Kousholt