A.C.Hansens mindesten, Øksneradeskoven ved Middelfart


A.C.Hansens Mindesten ved Brovejen

Intro

A. C. Hansen var bankdirektør i Diskontoinstituttet i Middelfart. Han oprettede et legat til at indkøbe Hindsgavl Slot til Middelfart by. Sådan gik det dog ikke og pengene blev i 1960´erne brugt til at opføre Middelfart Rådhus.