8 mile-stenen på Hovedvej A2


8 milesten ved Hovedvej 2, Foto: Preben Gustafsen, 2011


60 km sten ved hovedvej 2, foto: Preben Gustafsen, 2011


7½ mil stenen på Hovedvej 2. Foto: Preben Gustafsen, 2011


8½ mile sten på Hovedvej 2. Foto: Preben Gustafsen, 2011


Rønnede Kro 1905 ved Hovedvej 2. Foto: Olsens Boghandel i Haslev

Intro

Langs hovedvej A2, en streg i landskabet, finder du milesten og kroer. Enhver, der har fløjet over det sydlige Sjælland har set den gamle Hovedvej 2, der skærer gennem landskabet, hvor grev Moltke på Bregentved opsatte milesten.

Landevejen fra København til Vordingborg udmærker sig derved, at den har et meget langt lige forløb – som om den er slået efter en lineal. Vejen er lagt oprindeligt gennem byerne og med kroer i passende intervaller, hvilket ses af mængden af de såkaldte privilligerede kroer med rejselader til opstaldning af køreheste for postvognen – den tids transportmiddel. Som eksempel vises Rønnede Kro fra 1905.

Vejene havde også militær betydning, hvorfor staten (Kongen) havde sin interesse i farbare veje.


Landevejen i dens nuværende linieføring går gennem hele Faxe kommune og herunder Rønnede med den markante gamle landevejskro.

På strækningen finder vi stadig de gamle milesten for hver ½ mil. Således 7½ milestenen ved Piberhusvejen og 8-milstenen i Ulse. Længere mod syd den moderne 60 km-sten og ved Rønnede 8½- mile-stenen.

Alt er målt fra Københavns Rådhusplads.


Som det ses af inskriptionerne på stenene, er de sat på foranledning af Christian d. 8. (1838-1849) , der gennem sine lensmænd fik udført arbejdet, men altså var bagmanden bag det nuværende anlæg af Vordingborgvej. Stenene i Faxe Kommune er opstat af Grev Moltke på Bregentved.

Flere af milepælene på strækningen er udført i faxemarmor fra Faxe Kalkbrud.

Den retlinede udformning af landevejen skyldes den tids ingeniører, som var med militær baggrund.

En dansk mil er i dagens mål ca. 7.532 meter