8Tallet


8-tallet. Byggeriet 8-tallet fra 2011, som ligger i Ørestad Syd, tegnet af arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG).

Intro

På den yderste spids af området Ørestad Syd ligger 8Tallet. Byggeriet er tegnet af arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG) og stod færdigt i 2011. Den atypiske bygning placerer sig et sted mellem at være en lille landsby og et anderledes karrébyggeri...

På den yderste spids af området Ørestad Syd ligger 8Tallet. Byggeriet er tegnet af arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG) og stod færdigt i 2011. Den atypiske bygning placerer sig et sted mellem at være en lille landsby og et anderledes karrébyggeri. 8Tallet indeholder 476 lejligheder, der spænder over alt fra byhuse og penthouse-lejligheder med egne haver til lejligheder i forskellige størrelser. I de nederste etager finder man erhvervslejemål og fælles faciliteter. Den ottetalsformede grundplan, der har givet byggeriet sit navn, er et typisk eksempel på byggeriets utraditionelle løsninger. Et andet eksempel er, at man har beklædt tagfladerne med mos, af grønne hensyn. Og et ønske om at styrke udeliv og bevægelse er omsat til en cirka én kilometer lang gangsti, som snor sig op langs facaderne til toppen af huset. Bag byggeriet ligger en idé om, at et moderne liv bygger på alsidighed, variation og interaktion mellem beboerne i kvarteret. Med 8Tallet afslutter BIG en trilogi om ”nye måder at bo på”. Trilogien omfatter, udover 8-tallet, to andre boligbebyggelser i Ørestad, nemlig VM-husene fra 2005 og Bjerget fra 2008. ''Politisk udsyn og offentligt indblik'' Hvordan kan man designe et rådhus, så det bliver et samlingspunkt for byens borgere og ikke et symbol på magt og myndighed? Det var spørgsmål, som man i arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG) måtte tænke over, da man skulle deltage i den internationale arkitektkonkurrence om Tallins nye rådhus. For BIG lå svarene lige for: vor tids demokrati er et deltagelses-demokrati, der hviler på åbenhed. En enkel og umiddelbar udveksling mellem politikere, embedsmænd og borgere er derfor afgørende. Og det skulle afspejle sig i Tallins nye rådhus. BIGs projekt vandt den internationale arkitektkonkurrence for rådhuset i 2009. Og efter planen skal bygningen realiseres fra 2012-2014. BIGs vinder-rådhus er formet som en åben struktur bestående af 13 kasser, der synes at svæve over jorden. Kasserne er kun forbundet med hinanden i hjørnerne. Store panoramavinduer gør det muligt for borgerne at se byens embedsmænds daglige arbejde. Omvendt er byen og dens borgere aldrig ude af syne eller sind for embedsmændene. Under kasserne – halvt ude, halvt inde – er skabt et levende miljø; her finder man rådhusets forskellige borgerservices, kantine, udstillingsareal, konferencesal og en offentlig plads. Bygningen virker som en inddragende, imødekommende og alsidig helhed langt fra tidlige tiders lukkede administrationsbygninger.