600 stolpehuller bliver til 3 gårde fra jernalderen


Oversigt over udgravningsfeltet med stolpehuller


Fodbæger fundet under udgravningen i 2009

Intro

I 2009 undersøgte arkæologerne fra Museum Østjylland resterne af en landsby fra jernalderen. De fandt over 600 stolpehuller, som til sammen udgør 3 gårdsenheder. Tæt ved jernalderlandsbyen har de lokale beboere fundet flere grave fra samme tid. Disse udgør muligvis en del af landsbyens gravplads.

De i alt ca. 600 stolpehuller og gruber, der er udgravet på Bakkevænget, formodes at stamme fra opførelsen af mindst otte treskibede langhuse, hvoraf tre er bygget det samme sted to gange, derfor overlapper husenes grundplaner hinanden. Ud over de store huse har der været mindre forrådshuse og hegn. Betegnelsen treskibet langhus bruges, fordi husene er konstrueret med to parallelle rækker af tagbærende stolper, derved opdeles huset i tre ”skibe”. De otte huse er tolket som hørende til tre gårdsanlæg, der hver i sær har haft mindst to huse omkring en lille gårdsplads, nærmest som man har haft husmandssteder med et beboelseshus og et eller flere udhuse i historisk tid. I langhusene fra jernalderen har man dog ofte haft stald til husdyrene i den ene ende af beboelseshuset.

''Publiceret''