5. maj stenen i Højerup-


5. maj stenen i Mindelunden

Intro

Stenen står i Mindelunden, Højeruplund, ved Stevns Klint.

Stenen blev afsløret 16. juni 1948. Et af Mindelundens formål er at rejse mindesmærker for historiske begivenheder. Den 1,5 m høje sten er hentet ved Vemmetofte strand og er skænket af Vemmetofte. Den bærer ingen inskription, da bestyrelsen for Højeruplund, efter at have udskrevet en konkurrence om forslag til tekst, ikke kunne blive enige om nogen af forslagene.

Stevns Lokalhistoriske arkiv. Stevns før og nu bind 11, 2009