5. maj stenen i Bøgeskoven.


5. majstenen, Bøgeskoven

Intro

Stenen er rejst ved indgangen til festpladsen i Bøgeskoven af Gjorslev Gods den 5. maj 1946.

Stenen er placeret et smukt sted i Gjorslev Bøgeskov nær festpladsen på engen og med skoven som baggrund. Dettte område havde stor betydning under krigen og specielt i perioden okt. - nov 1943. Den 29. august 1943 ophørte samarbejdspolitikken mellem den danske regering og den tyske besættelsemagt. Dette resulterede i at gestapo natten mellem den 1. og 2. oktober var på jagt efter de ca. 8000 jøder, der boede i Danmark. En stor hjælpeaktion mellem de danske modstandsgrupper, fiskere og et bredt udsnit af befolkningen blev sat i værk, da folk blev meget harme over det nazistiske overgreb. Det lykkedes at redde omkring 7000 af jøderne og deraf blev den største del transporteret til Sverrige. Godsejer og kammerherre Edward Tesdorpf og Gjorslev spillede en stor rolle i de jødetransporter som foregik her på stevns og med udskibning fra bl. a. havnen i Bøgeskoven.

Stevns Lokalhistorisk Arkiv: Stevns før og nu bind 11, 2009 danmarkshistorien.dk

''Publiceret''