5. maj sten i Krummerup


5. maj stenen i Krummerup står lige over for kirken.

Intro

Efter befrielsen i 1945 rejstes sten mange steder i landet for at markere den glædelige begivenhed. 5. maj stenen i Krummerup er en af de allerførste mindesten for befrielsen, som blev sat op.

5. maj stenen i Krummerup

Ved indkørselen til den gamle præstegård i Krummerup, lige over for kirken, er rejst en lys, grå granitsten med teksten:
Vi er danske og vil vedblive at være danske 9. april 1940 - 5. maj 1945.


Afsløringen

Stenen blev rejst Sankt Hans aften 1945 som den første frihedssten på egnen. Det skete i overværelse af 5-600 mennesker, som havde fundet vej til Krummerup Præstegård. I sin velkomsttale kunne pastor Miskov fortælle, at tanken om en mindesten var opstået i KFUMs bestyrelse, der i besættelsesårene havde uddelt illegale skrifter, som i øvrigt havde været opbevaret i en hule i præstegårdshaven. Indskriften er hugget af stenhuggermester Ehlert i Sorø. Pengene til stenen var dels indsamlet, dels givet af Krummerup Sogneråd. Afsløringen blev foretaget af sognerådsformand Vilh. Pedersen, Flemstofte.
Efter afsløringen talte provst Hee-Andersen, Herlufsholm, i præstegårdshaven, og derefter blev der vist et optrin med fem unge piger, som illustrerede de fem nordiske svaner, alt imens Krummerup Sangkor sang de nordiske nationalsange. I haven var rejst flagstænger med de nordiske flag. Så tændte spejderne Sankt Hansbålet. Det var ikke en heks, der blev brændt af, men en figur, der forestillede Hitler, som under forsamlingens øredøvende jubel blev fortæret af flammerne. Båltaler blev holdt af to frihedskæmpere, adjunkt Hind fra Herluftsholm, kaldet "Granaten", og forvalter Bruun Neergaard fra Fuglebjerggård. Aftenen blev sluttet med salmen "Altid frejdig" og Fadervor.


Om 5. maj sten

Befrielsen i 1945 betød rejsning af et stort antal monumenter landet over. Af egentlige befrielsesmindesten er der i alt ca. 370 i Danmark. Hertil kommer et stort antal mindesmærker for krigens ofre og omkomne på havet, hvorved det samlede antal kommer op på 1265. Der er to 5. maj-sten i Fuglebjergområdet – i Krummerup og i Vinstrup.