5. maj sten i Krummerup


5. maj stenen i Krummerup står lige over for kirken.

Intro

Efter befrielsen i 1945 rejstes sten mange steder i landet for at markere den glædelige begivenhed. 5. maj stenen i Krummerup er en af de allerførste mindesten for befrielsen, som blev sat op.

Ved indkørselen til den gamle præstegård i Krummerup, lige over for kirken, er rejst en lys, grå granitsten med teksten:
Vi er danske og vil vedblive at være danske 9. april 1940 - 5. maj 1945.


Befrielsen i 1945 betød rejsning af et stort antal monumenter landet over. Af egentlige befrielsesmindesten er der i alt ca. 370 i Danmark. Hertil kommer et stort antal mindesmærker for krigens ofre og omkomne på havet, hvorved det samlede antal kommer op på 1265. Der er to 5. maj-sten i Fuglebjergområdet – i Krummerup og i Vinstrup.