5. maj-stenen


5. majsten i Værløse.


5. majsten i Værløse. I baggrunden ses Mosegaarden, det lokale museum.

Intro

Mindestenen for Danmarks befrielse. Stenen er sat op i 1955, 10 år efter krigens afslutning.

Ud for Mosegaarden er der opstillet en mindesten for befrielsen den 5. maj 1945. Stenen er sat op i 1955, 10 år efter krigens afslutning. Tidligere har stenen været opstillet ved Rådhuset på Lille Værløsevej, men i 1955 blev den flyttet til den mere synlige placering ved Skovgårdsalle ud for Stiager og Mosegaarden, det lokale museum.