3d Dalover, Rygbjergvej 25, (nedrevet gård)

Mads Mathisens gård

Intro

Gården blev udstykket i 1870’erne fra Højlundgaard matr. nr. 3a af Daldover af Nis Hansen og hans kone Ane M. Gehlers, som ejede Højlundgaard.

Nis Hansen var fra Starup Sogn ved Haderslev, søn af Jeppe Hansen. Han døde 20.april 1874, 65½ år gammel.

Ane M. Gehlers var noteret som ejer af matr. nr.3d indtil 1877.

1877
Christen Pedersen (oplysninger savnes)

1886
Mads Mathisen
Mads Mathisen var født i Lindeballe Sogn den 10. november 1832.
Han var gift med Mette Krestine født Sørensen den 5. august 1844 i Starup.

Mads Mathisen var veteran fra krigen i 1864.

1907
Jens Chr. Jacobsen.

Jens Christian Jacobsen, som var fra Aulum, blev den 2/2 1897 viet til Maren Mathiesen, født 1/6 1873 i Randbøl.
Hun var datter af Mette Krestine Mathisen, født Sørensen og Mads Mathisen, Randbøl, som er nævnt ovenfor fra 1886.
Parret overtog således brudens fødehjem i 1907, 10 år efter deres giftemål.
Jens Chr. Jacobsen var hjemmeslagter og Maren var i mange år kogekone og stod for madlavningen ved mange familiefester i nabolaget.
Parret fik fem børn.
Den ældste L. Marius Jacobsen blev børnelæge i Esbjerg.
Mette blev gift med gårdejer Mathiesen, Mørup (eller rettere NV-kanten af Gødding Skov).
Stinne blev gift med gartner Sørensen i Randbøldal.
Anna giftede sig med karetmager Niels Kristian Nielsen, Randbøldal.
Laura var i mange år ugift og boede hjemme. Hun var såkaldt menighedssygeplejerske og cyklede som sådan rundt i sognet og assisterede ved fødsler og sygdom. I en sen alder giftede hun sig med købmand Poulsen, Randbøldal.

I folketællingen fra 1916 opregnes følgende på gården:

Jens Kristian Jacobsen, husfader, bygmester landbrug, indkomst 700 kr., formue 2900 kr., kommuneskat 16,20 kr.
Maren Jacobsen, Husmoder
Anna Kirstine Jacobsen, født 8/5 1903, barn, skoleelev
Annie Kirstine Jacobsen, født 12/6 1906, barn, skoleelev
Karen Marie Jacobsen født 11/12 1908, barn
Mads Mathisen, husfader, aftægtsmand
Mette Catrine Mathisen, husmoder, aftægtskone.

I 1922 tilkøbte Jens Chr. Jacobsen matr. nr. 2t af Hestehandler Peter Ebbesen, Vandel og kromanden i Vandel, som frastykkede dette areal fra naboejendommen Damgaard matr. nr. 2f af Daldover. Jens Chr. Jacobsens ejendom blev derved mere end dobbelt så stor som før.

I 1940 solgte de ejendommen og byggede et træhus få hundrede meter syd for ejendommen på en parcel af deres egen jord. Grunden som var på 1450 kvadratmeter fik matr. nr. 3m. Da tyskerne kom i 1943 og beslaglagde mange ejendomme og huse i området, blev træhuset taget ned og flyttet til Randbøldal, hvor det står den dag i dag.
Jens Chr. Jacobsen fik 13.500 kr. i godtgørelse for huset og de tilhørende 1450 kvadratmeter af den danske stat. Huset blev tildelt tysk nr. 66a.

1940 Karl Sørensen.
Karl Sørensen kom fra ejendommen matr. nr. 1b af Hofmansfeldt, som han havde ejet siden 1923. Denne solgte han til sin svoger Harry Nørregaard.

1944 Besættelsen.
I lighed med mange andre ejendomme i området blev også denne ejendom beslaglagt af den tyske besættelsesmagt til brug for flyvepladsbyggeriet ved Vandel.
Karl Sørensens ejendom blev hurtigt revet ned, så hurtigt, at den står anført på bygningsinspektør Herman Süllings skitse nr. 67 af bygningerne som ”abgebrochen”.
Hvor bygningerne lå førtes en 16 meter bred rullebane langs den gamle sognevej til Frederikshåb til brug for de tyske fly.

Tilbage i dag ses kun resterne af ejendommens have, endnu med enkelte æbletræer som står tilbage.

1949
Jorden omfordeles.
Efter besættelsen fortog Statens Jordlovsudvalg en omfattende omfordeling af landbrugsjorden i området under hensyntagen til at der skulle etableres en dansk flyvestation på arealerne, hvor den tyske flyveplads havde ligget og til en så god arrondering som muligt for de tilbageværende ejendomme.
Jorden fra ejendommen matr. nr. 3d blev tildelt naboejendommen Damgaard, som dermed fik mere end sin i 1922 afståede jord tilbage. I tilgift fik den udskiftet sit matrikelnummer fra det hidtidige 2f til 3d af Daldover.

På hjemmesiden gennemgås kort nogle af de huse og ejendomme, som næsten udgjorde en hel lille koloni, hvor der kort før krigen boede ikke mindre end seks familier. I dag bor der ingen.
Familien Jacobsen var rigt repræsenteret i denne koloni.

Udfærdiget af Frank Laursen 11-03-2010


Der er en udvidet beskrivelse af gårdens historie på hjemmesiden for Randbøl Sogns Lokalarkiv