2d og 9b af Vandel, Karlsminde, Vandel Flyveplads - nedlagt gårdIntro

Der er en udførlig beskrivelse af gården Karlsminde /tidligere Højvang på lokalarkivets hjemmeside

Gå til hjemmesiden her