2000ernes parcelhuse


Parcelhus, opført i 2015


Parcelhus, med indbygget garage


Nogle parcelhuse er stadig selvbyggede


Parcelhus bygget i træ


Ombygget parcelhus , oprindeligt fra 1960erne


Parcelhus med indbygget garage


Nybygget parcelhus med indbygget garage

Intro

I det nye årtusinde kom der gang i udstykningen og byggeriet igen, og nye familier flyttede til. De sidste parcelhusgrunde blev udstykket omkring 2014. I dag er byggeriet i stedet formet af, at de oprindelige parcelhuse opkøbes og udskiftes med nye huse, som lever op til ønskerne for boligen.

Husene bygget fra 2000 og frem imod i dag er markant større end tidligere. De har et gennemsnitligt boligareal på 155 m2, og byggeprocenten ligger som regel over 20 %. Det er tydeligt, at bilen er blevet en mere integreret del af hverdagen end tidligere, for de fleste huse er opført med garage fra starten – enten som indbygget del af huset eller ved siden af huset. De fleste huse er bygget i én etage, men der bygges også huse med 1. sal. Kældre er til gengæld ikke længere almindeligt. Variationen i byggematerialer og udtryk er større end tidligere. Farver og karakter på mursten og tagsten varierer, og som noget nyt bygges der også parcelhuse af træ. Tagene er ofte valmede, og kun få gavle er træklædte som tidligere. Husene ligger gerne placeret langt fremme på grunden med en lille forhave og en større baghave. Husene ligger enten som 60ernes og 70ernes parcelhuse med gavlen ud imod vejen og hoveddøren placeret på siden af huset, eller det ligger med langsiden og hoveddøren ud imod vejen, som det var almindeligt i 50ernes parcelhuse. Fælles er dog, at husenes placering i kombination med hegn og hæk endnu tydeligere end tidligere lægger vægt på beboernes ønske om privathed.

Huse fra 2000erne i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand: 167 huse Gennemsnitlig grundstørrelse: 799 m2 Husenes størrelse: 118 - 207 m2, gennemsnit: 155 m2 Gennemsnitlig byggeprocent: 21 % Orientering af huset: Langside mod vej: 52 % Gavl mod vej: 48 % Placering af hoveddør: Imod vejen: 52 % I siden af hus: 48 % Placering af hus på grund: Midt mellem for- og baghave, asymmetrisk på grund: 3 % Midt mellem for- og baghave, symmetrisk på grund: 10 % Lille forhave, stor baghave, asymmetrisk på grund: 38 % Lille forhave, stor baghave, symmetrisk på grund: 38 % Stor forhave, lille baghave, asymmetrisk på grund: 10 % (Tallene er baseret på en gennemgang af 29 huse bygget mellem 2000 og 2009 på hhv Munkeageren, Munkekærgråd og Humlekærgård)

Køge Arkiverne www.bbr.dk Byggesagsarkivet, Køge Kommune Nuværende og tidligere beboere i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand Stor tak til de mange frivillige kræfter, der har hjulpet med at grave parcelhuskvarterets historie op i forbindelse med projektet ”Køge Nord - lad os fortælle historien sammen”. Projektet indgår som del af det større forsknings- og formidlingsprojekt ”Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord”, og er støttet af Velux Fonden. Læs mere om projektet her: [https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/ https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/]

''Publiceret''