1980erne og 1990erne i Ølsemagle Strand og Ølby Lyng


S-togslinjen mellem Køge og København blev indviet i 1983. Her ses Køge Station. Dr. Margrethe og Pr. Henrik deltog i indvielsen.


Det årlige loppemarked i Rishøjhallen var med til at finansiere foreningslivet i hallen.


Der gøres klar til loppemarked i Rishæjhallen


Folkedanserforeningen gør klar til årets optog i forbindelse med "Fest-i-byen"


Deltagere gør klar til optog fra Revlen til Rishøjhallen engang i starten af 1990erne. Temaet var eventyr.


Ved den årlige "Fest-i-byen" blev årets Rishøjpige kåret. Her er deltagerne i i konkurrencen år 1989 stillet op.


Lejerbo (nu Søparken) blev bygget i 1971. I 1988 fik de en ekstra etage på.

Intro

I løbet af 1980erne og 1990erne forblev parcelhuskvarteret veletableret, og der var godt gang i idræts- og foreningslivet. Til gengæld blev der ikke bygget mange nye huse og der kom ikke mange nye tilflyttere til i den periode. S-togslinjen til Køge åbnede i 1983 med en helt ny station ved Ølby.

Køge Arkiverne www.bbr.dk Byggesagsarkivet, Køge Kommune Nuværende og tidligere beboere i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand Stor tak til de mange frivillige kræfter, der har hjulpet med at grave parcelhuskvarterets historie op i forbindelse med projektet ”Køge Nord - lad os fortælle historien sammen”. Projektet indgår som del af det større forsknings- og formidlingsprojekt ”Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord”, støttet af Velux Fonden. Læs mere om projektet her: [https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/ https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/]

''Publiceret''