1960ernes parcelhuse


Eksempel på parcelhus fra 1960erne


Eksempel på et Gisli-hus fra 1960erne


Oversigtsplan over Gislihus, type 93


Luftfoto af området omkring Snogebækvej 1968


Der bygges hus i 1960erne


Hele familien er med til at bygge hus


Søndagstrafik på Københavnsvej i starten af 1960erne


Ølsemagle Brugs, 1963


Ølsemaglevej i 1963, set fra vest.

Intro

I 1960erne blev der for alvor bygget parcelhuse i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand. Den voksende befolkning betød et større behov for indkøb tæt på. I 1962 flyttede Brugsen fra Ølsemagle landsby til Ølsemaglevej, hvor den ligger i dag, og sidst i 60erne åbnede butikstorvet på Nylandsvej.

Parcelhusene, der blev bygget i 1960erne, var større end tidligere (108 m2 i gennemsnit). Til gengæld blev de stadig bygget med kun én etage og sjældent med kælder. Karakteristisk var også, at taghældningen fortsat var lav sammenlignet med senere parcelhuse. I enkelte tilfælde var husene bygget af gasbeton. Ellers havde husene gerne en indervæg af beton og en ydermur af mursten (oftest gule mursten). Skalmuring og elementbyggeri var nye byggeteknikker på denne tid, som gjorde det nemt og hurtigt at bygge. Det er også i 1960erne, at de første typehuse blev bygget. Taget var i de fleste tilfælde af eternit, og gavlene var ofte træbeklædte. Mange huse havde desuden træpaneler under eller mellem vinduerne. Husene blev placeret enten med gavlen eller langsiden ud imod vejen, mens hoveddøren typisk var placeret i siden af huset og ikke ud imod vejen som tidligere. I forhold til haven lå husene typisk midt på grunden, så forhave og baghave er næsten lige store. Til gengæld var der en tendens til, at husene lå mere symmetrisk på grunden, så opdelingen mellem forhave og baghave blev tydeligere. Mange huse blev bygget med garage eller fik tilbygget en garage kort efter byggeriet, da flere og flere fik bil. Siden 1960erne, er mange af husene desuden bygget om, har fået tilbygninger og/eller udestuer til.

Huse fra 1960erne i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand: 705 huse Gennemsnitlig grundstørrelse: 846 m2 Husenes størrelse: 84 - 292 m2, gennemsnit: 108,5 m2 Gennemsnitlig byggeprocent: 12,3 % Orientering af huset: Langside mod vej: 50 % Gavl mod vej: 50 % Placering af hoveddør: Imod vejen: 30 % I siden af hus: 63 % I bagsiden af hus: 7 % Placering af hus på grund: Midt på grunden: 43 % Midt mellem for- og baghave, asymmetrisk på grund: 23 % Lille forhave, stor baghave, symmetrisk på grund: 33 % (Tallene er baseret på en gennemgang af 30 huse bygget mellem 1960 og 1968 på hhv. Skovdalsvej og Poppelvej)

Køge Arkiverne www.bbr.dk Byggesagsarkivet, Køge Kommune Nuværende og tidligere beboere i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand Stor tak til de mange frivillige kræfter, der har hjulpet med at grave parcelhuskvarterets historie op i forbindelse med projektet ”Køge Nord - lad os fortælle historien sammen”. Projektet indgår som del af det større forsknings- og formidlingsprojekt ”Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord”, støttet af Velux Fonden. Læs mere om projektet her: [https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/ https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/]

''Publiceret''

Lokale stemmer fortæller: “Vi købte en grund i området i starten af 1960erne og byggede selv vores hus. På den ene side af vejen byggede “selvbyggerne”. På den anden side af vejen var det et firma, der havde opkøbt alle grundene og byggede typehuse. Jeg oplevede at der var tydelig forskel på de folk, som byggede selv, og så dem som “bare” købte et færdigt hus.” - Annie “Der dukkede mange typehusfirmaer op i 1960erne, også nogle lokale firmaer. Heromkring blev de første typehuse bygget på Rønnevej, og det er vist i øvrigt nogle af de allerførste typehuse i Danmark. Et af de mest markante byggefirmaer i område var Gisli Andersens firma på Københavnsvej. De har bygget mange huse her.” - Kalle “I 1960erne var der kun én vej mellem København og Køge. Da flere og flere fik bil, så steg trafikken på Københavnsvej voldsomt. Vi boede lige op til vejen og nogle weekender - specielt påske og pinse blev trafikken på Hovedvejen så slem, så det ikke var helt ufarligt at krydse vejen – og dengang var der altså ikke nogen midterrabat. Hvis man fx. kom hjem fra Køge med bussen, som havde stoppested på den modsatte side, måtte vi børn ikke krydse vejen, men måtte vente på, at en voksen person kunne hente os. Der var ingen trafiklys og ingen fodgængerovergange, så det handlede kun om forståelse fra bilisternes side. Dengang var der udkørsel til Hovedvejen fra sidevejene og det var næsten umuligt for trafikken fra sidevejene at komne ud, hvis ikke bilisterne var flinke og holdt tilbage. Min far måtte en gang imellem hjælpe bilister ud fra sidevejen, hvor vi boede, selvom han var træskomager og intet havde med trafikregulering at gøre.” - Birgit ”I 1960erne var det ikke mange, der havde egen vaskemaskine. I stedet kunne man gå sammen og leje en vaskemaskine for et par dage. Så kom vaskeriet kørende med vaskemaskinen, satte den til og kom og hentede den igen. Det var en stor begivenhed for os som børn.” - Hanne