1960ernes parcelhuse
Intro

I 1960erne blev der for alvor bygget parcelhuse i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand. Den voksende befolkning betød et større behov for indkøb tæt på. I 1962 flyttede Brugsen fra Ølsemagle landsby til Ølsemaglevej, hvor den ligger i dag, og sidst i 60erne åbnede butikstorvet på Nylandsvej.

Parcelhusene, der blev bygget i 1960erne, var større end tidligere (108 m2 i gennemsnit). Til gengæld blev de stadig bygget med én etage, og sjældent med kælder. Husene har gerne en ydermur af mursten (oftest gule mursten) og kun i enkelte tilfælde i gasbeton. Elementhuse med en kerne af beton og skalmur af mursten var en ny byggeteknik på denne tid, som gjorde det nemt og hurtige at bygge. Taget har en lav taghældning og er i langt de fleste tilfælde belagt med eternit. Gavle med træbeklædning begynder at dukke op, ligesom at mange af husene har træpaneler under eller mellem vinduerne. Husene ligger enten med gavlen eller langsiden ud imod vejen, mens hoveddøren typisk er placeret i siden af huset og ikke ud imod vejen som tidligere. Husene ligger gerne placeret midt på grunden, så forhave og baghave er næsten lige store. Til gengæld er der en tendens til, at husene ligger mere symmetrisk på grunden, så opdelingen mellem forhave og baghave bliver tydeligere. De fleste huse blev bygget med garage eller fik tilbygget en garage kort efter byggeriet. Mange huse er desuden bygget om, har fået tilbygninger og/eller udestuer til siden 196erne.

Huse fra 1960erne i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand: 705 huse Gennemsnitlig grundstørrelse: 846 m2 Husenes størrelse: 84 - 292 m2, gennemsnit: 108,5 m2 Gennemsnitlig byggeprocent: 12,3 % Orientering af huset: Langside mod vej: 50 % Gavl mod vej: 50 % Placering af hoveddør: Imod vejen: 30 % I siden af hus: 63 % I bagsiden af hus: 7 % Placering af hus på grund: Midt på grunden: 43 % Midt mellem for- og baghave, asymmetrisk på grund: 23 % Lille forhave, stor baghave, symmetrisk på grund: 33 % (Tallene er baseret på en gennemgang af 30 huse bygget mellem 1960 og 1968 på hhv Skovdalsvej og Poppelvej)

Køge Byarkiv www.bbr.dk Byggesagsarkivet, Køge Kommune Nuværende og tidligere beboere i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand Stor tak til de mange frivillige kræfter, der har hjulpet med at grave parcelhuskvarterets historie op i forbindelse med projektet ”Køge Nord - lad os fortælle historien sammen”. Projektet indgår som del af det større forsknings- og formidlingsprojekt ”Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord”, støttet af Velux Fonden.

''Publiceret''