1950ernes parcelhuse


Eksempel på parcelhus opført i 1950erne


Eksempel på parcelhus opført i 1950erne


Plantegning over parcelhus opført i 1956


Ølsemagle Strand og Ølby Lyng, set fra nordøst, i 1956


Kalles familie i nybygget hus. I midten ses murer Svend, Kalles far


Parcelhuse med køkkenhaver på Vinkelvej


Kirstinedalsskolen i 1956


Søvilla, set fra sydøst. Foran Søvilla stod en gammel sporvegn, der var lavet om til iskiosk

Intro

I 1950erne tog udstykningerne i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand fart. Mange familier flyttede ud af byen og byggede egen bolig.   Skolerne i området blev udvidet og rykket tættere på boligkvartererne. I 1954 åbnede den nye Ølsemagle skole (senere Kirstinedalsskolen) og i 1955 Ølby skole på Lyngvej.

Med en gennemsnitlig størrelse på 81 m2 var parcelhusene fra 1950erne små i forhold til nutidens standard. De var gerne bygget i ét plan med en lav tagrejsning. Husene var bygget i mursten (oftest røde) eller i gasbeton, som var et nyt materiale på det tidspunkt. Isolering er sjældent i husene fra 1950erne. Taget var enten belagt med tegltag eller eternit. Enkelte huse havde tagpap på taget. Typisk ligger husene med langsiden ud imod vejen, og hoveddøren er som regel også placeret ud imod vejen. I nogle tilfælde er hoveddøren dog senere flyttet til siden af huset. Husene ligger gerne placeret midt på grunden med lige stor for- og baghave, men samtidig asymmetrisk således, at for- og baghave hænger sammen rundt om huset. I dag ser husene sjældent ud, som de gjorde i 1950erne. Der er kommet tilbygninger, garage, udestue og overdækkede terrasser til. Man ser også tit, at de oprindelige murstensmure er blevet pudset op og malet.

Huse fra 1950erne i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand: 195 huse Gennemsnitlig grundstørrelse: 816 m2 Husenes størrelse: 53 - 175 m2, i gennemsnit: 88 m2 Byggeprocent: 10 % Orientering af huset: Langside mod vej: 80 % Gavl mod vej: 20 % Placering af hoveddør: Imod vejen: 66,5 % I siden af hus: 33, 5 % Placering af hus på grund: Midt på grunden: 13 % Midt mellem for- og baghave, asymmetrisk på grund: 53 % Lille forhave, stor baghave, asymmetrisk på grund: 33 % (Tallene er baseret på en gennemgang af 30 huse bygget mellem 1954 og 1959, alle beliggende på Blommevænge)

Køge Arkiverne www.bbr.dk Byggesagsarkivet, Køge Kommune Nuværende og tidligere beboere i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand Stor tak til de mange frivillige kræfter, der har hjulpet med at grave parcelhuskvarterets historie op i forbindelse med projektet ”Køge Nord - lad os fortælle historien sammen”. Projektet indgår som del af det større forsknings- og formidlingsprojekt ”Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord”, og er støttet af Velux Fonden. Læs mere om projektet her: [https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/ https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/ ]

''Publiceret''

Lokale stemmer fortæller: “Min far var murer, og i starten af 1950erne, købte han en grund for at bygge hus på. Han startede med at bygge garagen. Her flyttede vi så ind, far, mor og 2 børn. Herefter byggede han huset, men huset blev solgt, inden vi nåede at flytte ind i det. Så min far købte en ny grund, byggede garagen, flyttede os ind i den og byggede huset. Det hus blev også solgt, og sådan fortsatte det. I alt har jeg vist boet i tæt på 20 garager, heraf tre på Smedevej og fire-fem stykker på Strandlodsvej” – Kalle “Mine forældre købte en grund på Smedevej i starten af 50erne. Inden de byggede hus på grunden i 1957, dyrkede de grøntsager og bær, som de solgte på Grønttorvet i København. Der var bare det at bærene, især ribsene, og kartoflerne meget nemt tog smag af lugten fra Kemisk Værk, og så kunne de jo ikke sælges. Men så kunne man gå til Værket og få prisen refunderet i stedet. Grøntsager og bær blev vist siden solgt videre til dem, som arbejdede på Værket.” – Benny “Jeg er født og opvokset på en gård i den nordlige del af Ølsemagle Strand (red: i dag nedrevet). Gården lå tæt på Søvilla, som var der folk mødtes på den tid. Her var der spil, dans, boldbaner og en iskiosk. Så jeg oplevede at bo midt i hvor det hele skete. Da parceludstykningerne og især da Kirstinedalsskolen blev bygget i 1954, så rykkede det sociale centrum hurtigt dertil, og så boede vi ikke længere lige der, hvor tingene skete” – Per ”Mine forældre havde en købmandsbutik på Københavnsvej. Dengang var der fem-seks købmandsforretninger bare på den vej. Her solgte de blandt andet sild fra en stor tønde, ølkasser med 50 øl i af gangen og mel blev vejet af og solgt kilovis. I 1951 var der en eksplosion på Ferrosan-fabrikken lige overfor, så det store forretningsvindue blev blæst ud. Jeg kan huske, at min far solgte varer ud gennem det knuste vindue.” – Hans Henrik