1950ernes parcelhuse
Intro

I 1950erne tog udstykningerne i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand fart. Mange familier flyttede ud af byen og byggede egen bolig. Skolerne i området blev udvidet og rykket tættere på boligkvartererne. I 1954 åbnede den nye Ølsemagle skole (senere Kirstinedalsskolen) og i 1955 Ølby skole på Lyngvej.

Med en gennemsnitlig størrelse på 81 m2 var parcelhusene fra 1950erne små i forhold til nutidens standard. De havde kun én etage og kun i enkelte tilfælde kælder under huset. Husene er bygget i mursten (oftest røde) eller i gasbeton, som var et nyt materiale på det tidspunkt. Taget har som regel en lav taghældning og er enten belagt med tegltag eller eternit. Enkelte huse har tagpap på taget. Typisk ligger husene med langsiden ud imod vejen, og hoveddøren er som regel placeret her. I nogle tilfælde er hoveddøren dog senere flyttet til siden af huset. Husene ligger gerne placeret midt på grunden med lige stor for- og baghave, men samtidig asymmetrisk således, at for- og baghave hænger sammen rundt om huset. I dag ser husene sjældent ud, som de gjorde i 1950erne. Der er kommet tilbygninger, garage, udstue og overdækkede terrasse til. Man ser også tit, at de oprindelige murstensmure er blevet pudset op og malet.

Huse fra 1950erne i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand: 195 huse Gennemsnitlig grundstørrelse: 816 m2 Husenes størrelse: 53 - 175 m2, i gennemsnit: 88 m2 Byggeprocent: 10 % Orientering af huset: Langside mod vej: 80 % Gavl mod vej: 20 % Placering af hoveddør: Imod vejen: 66,5 % I siden af hus: 33, 5 % Placering af hus på grund: Midt på grunden: 13 % Midt mellem for- og baghave, asymmetrisk på grund: 53 % Lille forhave, stor baghave, asymmetrisk på grund: 33 % (Tallene er baseret på en gennemgang af 30 huse bygget mellem 1954 og 1959, alle beliggende på Blommevænge)

Køge Byarkiv www.bbr.dk Byggesagsarkivet, Køge Kommune Nuværende og tidligere beboere i Ølby Lyng og Ølsemagle Strand Stor tak til de mange frivillige kræfter, der har hjulpet med at grave parcelhuskvarterets historie op i forbindelse med projektet ”Køge Nord - lad os fortælle historien sammen”. Projektet indgår som del af det større forsknings- og formidlingsprojekt ”Tidslinjen. Anvendt Arkæologi i Køge Nord”, støttet af Velux Fonden.

''Publiceret''