1864 Smøl Vold


Smøl Vold Foto Finn Wogensen


Udsigten mod sydvest over Flensborg fjord. Foto Finn.wogensen


Preussisk udkigspost i 1864, tegnet af en engelsk krigskorrespondent. Bemærk en bavne på tre ben,til venstre for hestene.


Smøl Vold med Skanse


Udsigten mod Dybbøl. Foto Finn Wogensen


Broager kirke set fra Smøl vold

Intro

Smøl Vold ligger 46 meter over havet nord for Broager by, mellem landsbyerne Smøl og Skodsbøl. Sagnet siger, at her har der været en borg, eller en svenskerskanse. En bavnehøj er nok mere rigtig, hvor man kunne blusse, når fjenden nærmede sig.

Der har været flere prøvegravninger på Smøl Vold

1881: Stabslæge Dr. Meisner.
1920: Nationalmuseet: Hvor der i den vestlige voldgrav fandtes hæftet fra et sværd fra den ældre Middelalder, som nu opbevares på Sønderborg Slot.
1932: Nationalmuseet: Der blev fundet en knust bronzealderurne med brændte ben (dateret 1100-501 f. k.)
1955: Nationalmuseet: Tinglysning af fredning.


I 1864 brugte de preusiske tropper Smøl Vold som observationspost, men Smøl Vold var også med i en forsvarslinie som preusersne havde anlagt, idet de var bange for at danskerne ville foretage et udfald fra Dybbøl Banke.
Forsvarlinien strakte sig fra Nybbøl Nor, hvor der var anlagt et batteri med seks haubitser. På selve Smøl Vold var en lukket skanse med yderligere fire haubitser med foranliggende stillinger for infanteriet, og 500 meter øst for Broager en stilling med to haubitser. På bakken syd for Vemmingbund var der endelig en stilling til 6 styk seks punds riflede bagladerkanoner.


I 1931 blev der på initiativ af gårdejer Peter Møller oprettet et andelsselskab "Smølvold" af 20 mand fra sognet, der købte marken på ca. 1 ha.

Selskabets formål er at sikre uhindret adgang for alle til Smøl Vold. Selskabet har etableret og vedligeholder en flagstang, hvor kun Dannebrog må benyttets. Selskabet er en selvejende institution.
Der flages med Dannebrog på nationale flagdage og 1.pinsedag.