1864 Rids i gammel bøg ved Gråsten


Rids i gammel bøg ved Gåsedammen i Gråsten. Med store bogstaver står der: GROTHE og nedenunder 1864. Foto Preben Vagn Knudsen


Den store gamle bøg med rids fra 1864. I forgrunden, næsten helt dækket af blade, anes en stenrække. Rækken er ca 1 meter bred og ca. 5 meter lang. Helt forrest er et dybt gravet hul. Hvad mod der har været her? Foto Preben Vagn Knudsen.


Stensætning eller brolægning, ca. 1meter bred og ca. 5 meter lang. Placeret mellem træ med 1864 rids og gravet hul. Foto Preben Vagn Knudsen

Intro

I skovene omkring Gråsten er der enkelte steder fundet gamle bøgetræer med rids i barken fra 1864. De fleste er forsvundet, men her står en flot gammel bøg endnu. Der står på træet: WH eller WM I PT - svært at se GROTHE 1864

Træet findes lettest ved fra Gråsten at køre mod Felsted ad Felstedvej. Lige efter Felstedvej 14/12 er der en lille indkørsel med en gammel bænk under en stor eg. Parker der. Gå ind i skoven på højre side af Gåsedammen, og ved øverste del af søen, søg op mod vandhullet bag diget. Ved et ca. 1m dybt hul uden vand, kan både stensætning og træ ses.


Hvem var Grothe???
At kunne sige helt sikkert, hvem denne GROTHE var, er meget svært at finde ud af.
Under stormen på Dybbøl den 18. april var der en underofficer med navnet Grothe med.
I beretning om stormen på skanse IV står der:

"Gennem fire nedhuggede palisader stormer folkene, og jeg maser mig igennem et hul i to af os sammenskudte palisader; dårlig nok er min overkrop igennem, før en granatsplint smadrer palisaden ved siden af mig. En dansker stormer frem mod mig, men heldigvis med geværet på tværs. Jeg griber ham om halsen, og han lader sit gevær falde og beder om nåde. Alle danskere, der gør modstand i skanserne, og som ikke straks overgiver sig, bliver nedslagtet ... omkring kanonerne ligger døde artillerister strøet, officerer og menige side om side. Selve opstigningen af skansen foregik dels fra fronten, men også fra siden der vente ud mod skanse III. Underofficer Grothe fra pioneerbatallionen var den første med fanen på skansen."

Er det denne Grothe der har ridset i træet ved Gråsten?
Måske har han været der, for man udskiftede vagtkompagnier på slottet, så helt usandsynligt er det ikke!