1864 Pioner Carl Klinke


Mindesten for pioner Klinke på Broager Kirkegård


Mindesten for pioner Klinke på Dybbøl Banke.


Pioner Klinkes hoved i Dynnøl Mølle. Hovedet stammer fra Denkmahl Dybbøl der blev sprængt luften efter 1945.


Statue af Klinke i Spandau.

Intro

Pioner Klinke blev den person, der på preussisk side i særlig grad kom til at symbolisere offervilje og fædrelandskærlighed. Hans indsats på Dybbøl i 1864 indgik i tyske historiebøger.

Hvad skete der egentlig!

I det preussiske generalstabsværk står der om episoden i Skanse 2 at læse: "Underofficer Lademann af pionererne antændte granattændsatsen på den 30 pund tunge krudtsæk. Pioner Kitto kastede krudtladningen fra glaciset ned mod foden af palisadeværket. Ved eksplosionen, som straks fulgte, blev to palisader væltet. Pioner Klinke, som allerede befandt sig ved foden af palisadeværket, blev ved eksplosionen stærkt forbrændt, og derefter, da han klatrede op fra voldgraven, truffet dødeligt af en kugle. Løjtnant Diener blev forbrændt på en hånd". Kort efter bortsprængningen af palisaden blev den preussiske fane plantet på Skanse 2's brystværn - og fjernet af den danske korporal Rasmus Nellemann - en anden heltemyte fra Stormen på Dybbøl".


Efter preussernes sejr blev der bygget et hotel i Sønderborg (på hjørnet af Dybbølgade og Birkeallé) med navnet Hotel Pioner Klinke, hvor der i øvrigt frem til 1945 befandt sig en lille statue af helten.

Tyske undersøgelser har siden vist, at det næppe var Klinke, men pioner Kitto, som udførte denne handling. Trods dette er mindet om Klinkes dåd fortsat levende i Tyskland. Så sent som 2010 var ca. 200 tyskere samlet omkring graven på Broager Kirkegård den 18. april, for at mindes deres helt.

Pioner Klinke blev begravet i en endnu eksisterende fællesgrav sammen med syv andre faldne pionerer på Broager Kirkegård.

I Skanse 2 findes fortsat en mindesten over pioner Klinke.

Kilde: Inge Adriansen: Dybbøl Mølle - monument og museum. Museet på Sønderborg Slot. Preben T. Clausen: "Uheldig helt". Kronik i Flensborg Avis den 16. april 2008.


Fremhævelsen af Klinkes heltemodige indsats ophørte først med det tyske kejserriges sammenbrud i 1918.

Myten om Klinke

Kort fortalt lyder myten om Klinke således: Den 18. april måtte en preussisk stormkolonne standse ved palisaderne foran Skanse 2, hvis forsvar blev ledet af løjtnant Anker, som preusserne havde stor respekt for. Da trådte Klinke frem og sagde: "Jeg vil skaffe luft, hr. løjtnant. Hellere ofre een end ti!", hvorpå han sprang frem til palisaden med en sæk krudt i favnen, som han bragte til eksplosion. Det skaffede hul, men Klinke omkom i forbindelse hermed.

En anden version stammer fra den tyske digter Theodor Fontanes digt "Der Tag von Düppel" i 1866, da Preussen var i krig med Østrig. Historien om Klinke blev i Fontanes fantasi til, at han med en krudtladning i favnen var løbet frem til palisaden og umiddelbart før han sprang sig selv i luften på plattysk dialekt skulle have sagt: "Ich bin Klinke - ick öffne dat Tor", hvor hans navn Klinke spiller på betydningen "dørklinke". Andre byggede videre på legenden, og efterhånden blev det til, at hele krigens udfald var afgjort ved pioner Klinkes dåd. I mange år var pioner Klinkes heltelegende pligtlæsning for elever i tyske skoler.