1864 Egernsund/Broager


Strandbatteri på Alnor, som beskyder Rolf Krage


Pontonbroerne ved Egernsund etableret 3.marts 1864


Panserbatteriet Rolf Krake


Pontonbro ved Egernsund Etableret 17. februar 1864


Panserskonnerten Absalon

Intro

Den 17. februar 1864 blev en pontonbro under ledelse af kaptajn Krause fra det Westfalsk pontonnier-batalion, bygget mellem Alnor og Egernsund

Den 10. februar havde den danske overkommando fået meddelelse om, at fjenden havde bemægtiget sig færgen ved Egernsund, færgeforbindelsen var blevet afbrudt af danskerne under deres tilbagetog, men var genoprettet af preusserne.
Panserskonnerten "Absalon" blev sendt ind i fjorden for at ødelægge færgen, men et fjendtligt batteri på Holnæs tvang "Absalon" til at vende om.
Fjenden kunne nu uhindret fortsætte sine forberedelser til overgangen til Broagerland, og den 12.februar havde fjenden på Alnorsiden etableret to batterier med hver tre 12 punds kanoner, til dækning af broslagningen over Egernsund.
Den 16. februar blev to bataljoner ialt 2000 mand fra Canstein brigaden overført med færgen.

Den 17. februar om eftermiddagen forelå sikker meddelelse om, at fjenden havde slået bro over Egernsund


Om formiddagen den 18.februar løb "Rolf Krake" ind i Flensborg fjord for at ødelægge pontonbroen ved Egernsund. Skibet blev uden virkning beskudt af et fjendtlig fra batteri ved Holnæs, og ankrede op i nærheden af Egernsund, idet skibet var for dybtgående til at kunne nå så langt ind, at man kunne se broen.
Ilden åbnedes derfor mod det sted, hvor broen antoges at være, uden hensyn til at skibet selv blev beskudt, af fjentligt artilleri såvel fra Alnor som fra Holnæs, foruden af fodfolk ved Egernsund.
Efter at have afgivet 57 skud dampede "Rolf Krake" tilbage med uforrettet sag.
"Rolf Krake" blev ramt af ca. 100 artilleriprojektiler, men havde kun et tab af 3 mand, skaderne var ikke større end de kunne udbedres i Sønderborg. Den 22. og 26.februar var "Rolf Krake" atter på rekognosceringsopgaver.
En af "Rolf Krakes" 60 punds kugler slog ind i nabohuset til pontonbroen, der tjente som vagtlokale for den skildvagt, det til broen knyttede bromandskab stod for.
Denne kugle halverede først et træ foran huset, gik derpå igennem en 50 cm tyk ydermur, slog igennem en 20 cm tyk skillevæg og knuste en jernovn, der stod bag denne.


Panserbatteriet "Rolf Krake" var et dansk panserskib bygget i Glasgow i Skotland påbegyndt i 1862, søsat 6. maj 1863 og taget i brug 1. juli 1863.
Skibet var, da det blev afleveret, det første panserskib uden for USA med kanonerne anbragt i 2 drejelige tårne, med 4 styk 60 punds glatløbede forladerkanoner, der kunne affyres hvert tredje minut. Derudover var der 8 styk 4 punds haubitser.
Tekniske data: Deplacement 1.360 ton, længde 57 meter, bredde 11,6 meter og dybgang 3,5 meter, med en maskine på 700hk , sejl 3-mastet rigning. Fart 8 knob. Panser 114 mm smedejern.
Besætningen var på 141 mand.
"Rolf Krake er opkaldt efter en dansk sagnkonge.
Udgået 29.juni 1907 og solgt til ophugning.


Den 3. marts var en dobbelt pontonbro slået over Egernsund under ledelse af kaptajn Krause fra det Westfalske Pontonier-kompagni, med en længde på 144 meter og i alt 28 pontoner, som holdtes på plads af store skibsankre.
Pontonbroerne var strategiske, idet preusserne ville sikre sig muligheden for et tilbagetog, ved et evt. dansk udfald fra Dybbøl.
Den 6. marts skulle pontonbroerne vise deres brugbarhed. Forspændt otte heste, blev en 5 tons tung 24 punds belejringskanon kørt over sundet.
Man frygtede, at et for tyndt brodække ville knage så meget, at hestene kunne blive skræmte og trække hele kanonlasten med sig i dybet. Pontonbroen sank halvt ned i vandet - men broen holdt.
I alt skulle der 4 belejringskanoner over den dag.
Kanonerne var moderne riflede bagladerkanoner, som var transporteret med tog fra Berlin.
Kanonerne blev brugt ved belejringsbatteriet på Gammelmark.


Længde 45.8 meter
Bredde 8,1 Meter
Dybgang 3,3 meter
Fart 11,3 knob
Besætning i 1864 64 mand
Pansring: 64 mm smedejern
Armering:
1 styk 60 pund glatløbet forladerkanon og
2 styk 18 pund riflet forladerkanon