1864 Der Kettenkrug


Kettenkrug på Storegade, som Fontane beskriver så livagtigt. Det er naturligvis stenene med kæderne imellem, der har givet navn til kroen.


Storegade med Kettenkrug til venstre. I baggrunden kirkens klokketårn. Hele kvarteret brændte i 1880. Billede fra lokalarkivet.


Sådan ser det ud i dag på Storegade, hvor Kettenkrug engang lå. Efter branden i 1880 kom den bygning vi kender som Forsamlingsgården på stedet. I dag er det apotek. Foto: Christian Frederiksen


Augusta Margreth Ehnstedt, født Clausen 1800- 1884. Hun var leder af Kettenkrug under krigen i 1864, da hendes mand døde i 1859. Hun måtte have hjælp for at klare travlheden.


Theodor Fontane (1819-98), der efter stormen på Dybbølstillingen besøgte området. Han er på dette tidspunkt korrespondent for en tysk konservativ avis. Han, der er uddannet apoteker, bliver en betydelig forfatter i den tyske litterære verden.

Intro

Det er fra de overfyldte beværtninger, hvor officerer og menige drikker øl og grog, spiller kort og ryger på deres piber, at verdenspressen bliver forsynet med aktuelle nyheder fra den nærliggende front. Derfor flokkes jornalister og tegnere på kroerne.

Journalisterne skriver til deres læsere, der bor i Hamborg, Berlin, Paris, København Oslo, Stockholm, Bruxelles og London.

Dygtige tegnere laver skitser som efter deres skøn fortæller deres læsere om krigen.

De bedste skitser bliver udvalgt på redaktionerne rundt om i hovedstæderne, rentegnet og bringes som illustrationer til artiklerne i aviser og i illustrerede ugeblade. Fotografiet er endnu helt nyt.

Flere store engelske blade har korrespondenter både hos den danske og prøjsiske hær.


Allerede den 14. februar, kun 8 dage efter den danske hær forlader Dannevirke, er den første artikel i Illustreret Tidende i København, bragt af bladets udsendte fra Broager. Herfra skildrer korrespondenten kirkebyen Broager, med den smukke og frugtbare egn, hvor de forventede forestående kampe på Dybbøl ligger lige om hjørnet.
Han skildrer Broager som en lidt højerestående landsby med distriktsskole, vindmølle, arresthus, to fattighuse og syv kroer eller beværtninger, - og en usædvanlig flot kirke med de to høje spir.


Kroen med dens købmandshandel var ejet af Augusta Margreth Ehnstedt, født Clausen, enke efter Jens Christian Ehnstedt, der var medstifter af Broager Spare- og Laanekasse i 1845 og blev en af sparekassens fire direktører. Tidligere havde der også været bryggeri og brænderi knyttet til kroen, der også havde plads til overnattende gæster.
Da krigen kom til Broager i februar 1864, bragte det kunder i butikken, - men sandelig også store problemer for enkefru Augusta Ehnstedt. Hun havde kun nogle af sine voksne døtre til at hjælpe sig i gæstgiveriet, og den eneste mandlige hjælper var en staldkarl.

Men det var ikke det hele. Hendes hestekøretøj var inddraget til ægtkørsel (pligtkørsel for prøjserne), og det var svært for hende at få forsyninger af øl og brændevin fra Flensborg. I perioder kan de slet ikke følge med efterspørgslen i gæstgiveriet, og det gav problemer med de prøjsiske officerer og de menige soldater.
Derfor måtte hun søge hjælp til at servere, og hendes bror, Claus Hinrich fra Broager Mølle og dennes søn Jürgen, trådte til.
Det er fra Claus Hinrich Clausens dagbogsoptegnelser, vi ved, at en yndet drik på egnen, groggen, også blev værdsat af de militære gæster.


Den kendte tyske forfatter, Theodor Fontane, var udsendt krigskorrespondent fra sin tyske avis, og kom til Broager efter at have virket i området ved Ragebøl. Han omtalte det smukke værtshus i Broager, hvor han måske også havde lejet sig ind. Det ved vi dog ikke, men vi ved, at han ofte kom på "Der Kettenkrug". Han havde en kollega, mr. Hartmann fra ”Times,” der efter lang tids søgning efter logi, kom til at bo på kroen og var glad for sin værtinde.
Kroen har to krostuer, fortæller Fontane. Krostuen til venstre hedder ”Grenadermessen,” skrevet med kridt på døren. På krostuen til højre er der skrevet ”Officersmesse” på døren.
I disse krostuer har de udenlandske korrespondenter, tyske, engelske og belgiske deres samlingssted, og her var den store nyhedsbørs. Her sidder korrespondenten fra ”Hamburger Nachrichten,” Heinrich Mahler, tegneren hr. Günther og Robert Landell. Hartmann fra ”Times” og Theodor Fontane. Alle snakker med officerer og grenaderer om krigens gang og gætter på belejringens resultat. Man taler med respekt om den bortløbne danske præst, pastor Schleppegrell, der har efterladt 5 smukke døtre i præstegården, fortæller Fontane.
General von Canstein, der boede på Broager Mølle, spiste ofte hos Augusta Ehnstedt, og det er ham, der fortæller, at kroen blandt soldaterne blev kaldt ”Der Kettenkrug.”