Ølufvad Kro i Vester Nebel sogn


Ølufvad Kro ca. 1922. Jens Riber m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Ølufvad Kro. Ølufvad Hovedvej 85. Matr. 18a Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ølufvad Kro var ikke en kro oprindeligt. Først i 1830 fik gårdejeren krobevilling. Stedet blev oprettet vistnok 1677 som en ryttergård for Ølufgård.

Som hovedgård var Ølufgård forpligtiget til at stille en fuldt rustet rytter til rådighed i krigstilfælde. Denne rytter var bosat og fik underhold på Ølufvad Kro. På et tidspunkt fik rytteren fæsteretten til noget jord på Ølufvad Mark. Ølufvad Mark blev delt mellem Ølluf Smedje og Ølufvad Kro. Gården (Ølufvad Kro) blev frasolgt Ølufgård til rytteren/gårdfæsteren i 1791 med 1 tdr 1 fdk hartkorn jord. I 1844 blev gården omvurderet til 2 tdr 2 fdk 2 ¼ alb hartkorn.

Den første kendte fæster af Ølufvad Kro kan have været Zilles Jepsen i begyndelsen af 1720’erne. Fra midten af 1720’erne blev fæstet muligvis overtaget af Poul Nielsen. Hans første kone Maren Pedersdatter døde 1752, hvorefter han 1754 blev gift med Ingeborg Gregersdatter fra Grimstrup sogn (født i Gjesing). Alternativt kan de nævnte i stedet have fæstet Ølluf Smedje, og Ølufvad Kro skulle så i stedet have været fæstet af Anders Vad i Ølufvad (se Ølluf Smedje).

Under alle omstændigheder flyttede Poul Nielsen og Ingeborg Gregersdatter til Grimstrup sogn kort tid efter deres bryllup. O. 1754 blev fæstet overtaget af Søren Christensen, som var blevet gift med Anders Vads datter Maren Andersdatter i sidste halvdel af 1730’erne. De havde efter giftermålet været bosat på Blåmark i Grimstrup sogn. Det er ikke muligt at konstatere, hvor lang tid de fæstede Ølufvad Kro. Maren Andersdatter døde i Ølufvad 1793, men hendes mand var død mange år forinden.

I tidsrummet ca. 1766 – 1780 boede degnen for V. Nebel sogn Jørgen Ørbeck på stedet.
I 1778 blev en Søren Hansen (kaldet Søren Vad) gift med Anna Bennedsdatter, en datter af Benned Gregersen fra Søagergård i Nebel. De fæstede gården, og Søren Vad var national rytter. Søren Vad var muligvis fra Sædding – han havde under alle omstændigheder boet i Sædding forinden giftermålet. Hans bror Christen Hansen havde også været bosat i Ølufvad omkring 1765, da denne blev gift med Anna Nielsdatter fra Smørpøt – de fik en datter i Ølufvad. Muligvis var også Christen Hansen rytter – han og hans familie flyttede til Søhale. Søren Vad frikøbte gården 1791 og købte samtidig Nørkjær agre med 3 fdk hartkorn fra selve Ølufgårds mark. Han søgte også 1800 om krobevilling, men fik afslag.
Deres datter Dorthe Sørensdatter blev 1801 gift med Hans Larsen Boe fra Terpling i Aastrup sogn, som overtog gården 1805. Dorthe Sørensdatter døde 1825, og Hans Larsen i 1827, hvorefter gården blev sat på auktion i 1828.

I 1828 overtog Jens Christensen Riber fra Janderup gården. Han var gift med Mette Kirstine Lauridsdatter. De fik 1830 bevilling til at oprette kro på stedet, og det blev startskuddet til stedets storhedstid. Ølufvad Kro var en studedriverkro med en god beliggenhed ved den gamle studedrivervej og vadestedet over åen. Stedet blev flittigt besøgt af studedriverne, som drev stude og svin sydpå til markederne i Hamburg og Husum. Selve studene og vogterne overnattede på Lifstrup hede.
Ved fremgangen for Ølufvad Kro kunne Jens Riber 1845 tilkøbe nabogården Avlinggård i Lifstrup med ca. 120 tdr. l.. Denne gård blev i begyndelsen drevet med bestyrer, men efter kort tid lagt ind under Ølufvad Kro.

Jens Riber døde 1864, og i 1868 overtog sønnen Christen Jensen Riber gården. Han var året før blevet gift med Elisabeth Cathrine Nielsen, født i Tarp, Billum sogn. Han drev kroen videre som faderen og kunne 1885 tilkøbe nabogården Harholm i Lifstrup til en datter og svigersøn. Christen Ribers kone døde 1884.
I 1889 blev Ølufvad Kro overtaget af den kun 18 årige søn Jens Christensen Riber. Han blev 1893 gift med Ane Johanne Lauridsen fra Andrup. Med Jens Riber var Ølufvad Kros dage som studedriverkro talte; studedrivertiden var ved at være forbi. Jens Riber var den sidste ”rigtige, gammeldags” kromand på stedet. Hans kone døde 1922. Kort tid efter begyndte Jens Riber at udstykke Lifstrupjorden til 2 sønner.

Jens Riber døde selv 1940. Hvorefter kroen 1942 blev overtaget af den ugifte datter Elisabeth Kirstine (Lisbeth) Riber. Omkring denne tid blev hovedvejen flyttet på den anden side af kroen, og i denne forbindelse blev kroens udlænger fjernet, således der kun blev 2 længer tilbage til kroen – Jens Riber havde kraftigt modsat sig dette.
Lisbeth drev kroen som i gamle dage til sin død i 1978. Hun var kendt for sine æggekager, bakskuld og sit gode humør. Efter hendes død overtog broren Laurids Riber kroen, men videresolgte den samme år til Peder Christian Møller fra Korskroen, som året efter blev gift med Susanne Brinch Johansen fra Esbjerg. De fortsatte krodriften med æggekage og bakskuld i deres fritid.

I 2001 blev kroen overtaget af nuværende ejere Karen og Tage Poulsen. De har genåbnet kroen på fuld tid. Stedet er herved blevet en lille afholdt og velbesøgt kro, smukt vedligeholdt i gammel stil.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991


Ølufvad Kro var en studedriverkro ved den gamle studedrivervej (hovedvej 11).Den blev flittigt besøgt af studedriverne, som drev stude og svin sydpå til markederne i Hamburg og Husum. Kroen er stadig virksom.

Se i øvrigt gårdhistorie.