Ølluf Smedje i Vester Nebel sogn


Ølluf Smedje 1922. Fotograf ukendt.

Intro

I dag kaldet Avlinggård. Vestervadvej 30. Matr. 19a Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne gård lå sandsynligvis ved det gamle Ølluf by, som blev nedlagt ved oprettelsen af Øluf Hovedgård. Tilbage blev nærværende ejendom som en smedje

Denne smedje, som var et jordløst hus, hørte under Ølufgård. Fæsteren fik i løbet af 1700 tallet sammen med fæsteren af Ølufvad Kro ret til at fæste Ølufvad Mark. Ved frasalget fra Ølufgård i 1791 var 1 tdr. 1 skp. hartkorn til gården. I 1844-matriklen blev gården vurderet til 2 tdr. 2 skp. 2 ¼ alb. hartkorn.

Fæster i 1664 var ugedagsbonden Jacob Hansen/Felbereder. Han var smed, men må også have været semsgarver. Hans kone, Dorethe Jørgensdatter, stammede fra Årre sogn og døde ca. 1655. Han havde vistnok en søn ved navn Hans Jacobsen, som 1688 blev gift med Maren Andersdatter fra Roust Mølle. De overtog muligvis fæstet på det tidspunkt.

Deres søn var måske Anders Hansen, kaldet Anders Vad, som boede i Ølufvad i første halvdel af 1700 tallet. Hans kone døde 1747. De fæstede sandsynligvis gården. I stedet kan fæstet fra senest o. 1725 have tilhørt Poul Nielsen, måske smed (og så skal Anders Vad i stedet have fæstet Ølufvad Kro). Se Ølufvad Kro.
Fra ca. 1749 var fæstet helt sikkert overtaget af Poul Nielsens søn Niels Poulsen Smed. Han blev 1749 gift med Johanne Andersdatter, en datter af Anders Vad. Johanne Andersdatter døde 1786.

Sidstnævntes søn Poul Nielsen var ligeledes smed. Han overtog fæstet af gården o. 1786, da han blev gift med Else Raskdatter, datter af Rask Hansen fra matr. 1a i Hygum. Han købte gården fra Ølufgård i 1791. Poul Nielsen blev en velhavende mand. Hans kone var da også datter af en velhavende bonde i Hygum. I 1800 købte han halvpart i V. Nebel kirke. Da han døde 1802 (barnløs) giftede enken sig samme år med enkemanden Jes Sørensen fra Blåholm i Grimstrup sogn. Jes Sørensen beholdt Blåholm og var således ejer af 2 gårde, kirkeejer samt udlånte penge til mange af omegnens beboere. 1808: Søren Mortensen. Brorsøn til Else Raskdatter. 1810: Atter Jes Sørensen.

I 1812 solgte Jes Sørensen gården til sin brorsøn Silles Pedersen (søn af Peder Sørensen) fra Rousthøje. Blåholm blev året efter solgt til en svigersøn.
Silles Pedersen blev gift i 1815 med Johanne Marie Christensdatter, en datter af Christen Sørensen, Hygum Østergård.
Deres datter Else Kirstine Sillesdatter blev i 1841 gift med Anders Nielsen Friis, som overtog gården samme år. Anders Nielsen Friis var en søn Niels Jensen Friis fra Harholm i Lifstrup, men var født i Starup sogn. I øvrigt havde han haft Harholm i kort tid, inden han overtog Ølluf Smedje.

1870: Silles Pedersen Friis, søn af foregående. Han blev gift i 1879 med Else Pedersen fra Bøel i Gørding sogn.

1902: Marius Hansen, gift med Ane Marie Poulsen. De stammede fra hhv. Næsbjerg og Grimstrup sogne.

1917 Else Johanne og Adam Henrik Sørensen. De havde forinden haft ejendommen ”Paradiset” ved Horne. Til Ølluf Smedje havde været et meget gammelt og særpræget stuehus. Denne lod den nye familie erstatte af et nyt stuehus 1928 – 29. I forvejen var de gamle udbygninger blevet erstattet af ny stald og lade. Familien flyttede til Varde i 1941.

1941 Niels Petersen, Esbjerg. Han var slagtermester i Esbjerg og drev gården med bestyrer. Gården er derfor i mange år blevet kendt som ”æ slautergård”. I 1964 blev Åblinggård i Lifstrup desuden tilkøbt.

Bestyreren fra 1962 var Vagn Holdensen fra Bjerndrup ved Gørding. Han blev 1964 gift med Anna Munk Hansen fra Hedegård ved Gredstedbro. De overtog gården efter Niels Petersen i 1972.
Vagn Holdensen begyndte o. 1967 vognfabrikation på gården. Denne virksomhed voksede og fik fra ca. 1974 navnet HVAMØ. Desuden påbegyndtes senere hydraulikfirmaet HT-hydraulik i samarbejde med Børge Thams.

I dag ejes ejendommen og HVAMØ af Børge Thams’ søn Morten Thams, som overtog gården efter Vagn Holdensen 2001. Han er gift med Gitte Bernhardt.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991