”Ruinen”


Ruinen


Albani Torv. Ruinen


Udsigt over Vilh. Werners Plads med ruinen, og Albani Torv


Udsigt over Fisketorvet, Thomas B. Thriges Gade. I forgrunden ses ruinen, Overgade 3.

Intro

På I. Vilhelm Werners Plads står resterne af et middelalderligt gotisk hus i to etager.

Huset var af sten og blev bygget som købmandsgård på Overgade 3. Huset er sandsynligvis opført efter en brand i 1420. Husets første kendte ejer var Jep Pape, der var sognepræst i Lunde og kannik i Odense i 1480’erne. Han solgte bygningen til Mads Guldsmed, som i 1492 solgte den videre til Bartholemeus Læge. Fra denne gik ejendommen i arv til sønnen Hans Bartholemæussen, som var byfoged. I 1500-årene blev stenhuset bygget sammen med et bindingsværkshus i Overgade 5 siden blev facaden flyttet længere ud i gaden. Bevaret blev dog husets magasinkælder, der er byens - og et af landets - ældste kendte rum beregnet til handelsbrug. Det var derfor vigtigt at få bygningen bevaret i forbindelse med anlæggelsen af Thomas B. Thriges gade.Kælderen var egentlig blevet fredet i 1919, men på grund af det nye gadegennembrud søgte Odense Kommune om at få fredningen ophævet. I første omgang fik man ja, men da man i forbindelse med nedrivningen fandt mere middelalderligt murværk, blev nedbrydningen udsat. De følgende forhandlinger om at bevare kælderen endte i 1971 med en ret speciel løsning: Hele ruinen skulle flyttes et lille stykke, så den ikke stod i vejen for Thomas B. Thriges Gade. Efter mange forberedelser holdt ruinen med kælder flyttedag 8. juni 1971. Den blev rullet på hjul og skinner til sit nye hjem. Sådan lykkedes det at bevare et stykke middelalderhistorie.