”Haastæs hus i Lifstrup”

Intro

Matr 1d Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne ikke længere eksisterende ejendom lå ca. 300 m sydøst for nuværende Roustvej og 300 m fra hovedvejen. Huset blev bygget 1856 og lå på 20 tdr. l. lejet hede fra Lifstrupgård.

Hedelodden var egentlig udlejet sammen med Nielsinesminde, men 1856 blev den udlejet separat fra Lifstrupgård til skrædder og fæstehusmand Hans Chr. Pedersen og hustru Ingeborg Kjerstine Jensdatter (hun var pottemager). De havde forinden boet til leje på Avlinggård, men stammede fra hhv Bryndum sogn og Varde.

Hans Chr. Pedersen blev kaldt Hans Baal (efter sin mors familie). Hans hustru fik derfor tilnavnet Stine Baal. Hun er nævnt i Salomon Frifeldts bog "Ad Jydske Veje sønderud". De døde i hhv. 1891 og 1890.

Derefter blev stedet udlejet til daglejer Niels Lauridsen og hustru Frederikke Hansen. De havde sidst været indsiddere på Lille Ølufvad, men tidligere også på Avlinggård. De forlod stedet inden 1906.
Der har vel boet andre siden, men på et tidspunkt efter 1910 blev huset brækket ned, og jorden tilfaldt atter Lifstrupgård.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Vester Nebel Sogn 1664 – 1990” Henning Jørgensen, 1991