’Gamle Maren’


Intro

Maren Nygaard Andersen, født 1850 i Sønderby i Staby Sogn. Ud over at besøge Maren hver juleaften besøgte Kaj Munk hende også på hendes fødselsdag, der blev fejret den 8. marts. Hun var født den 4. marts, men det blev først opdaget, da hun var død …

Da hun fyldte 90 kom Kaj Munk med et dynebetræk til hende. Han havde trukket det over hovedet og gik med udstrakte arme som et spøgelse. Han sagde, at når hun fyldte 95, ville han komme med en cykel til hende, så hun kunne komme i gang med at cykle. … Apropos cykel: En sommeraften blev Maren og hendes familie bange, fordi der kom en cyklende ud af kohusdøren. Det var Kaj Munk. Han var cyklet over engene ind ad døren til hestestalden og derfra igennem svinestalden til kohuset. Juleaften 1943 var Kaj Munks sidste julebesøg hos ’Gamle Maren’. Også det år havde hun lovet ham kaffe til jul. ’Det hår a lovet dæ, og det ska do ha!’ sagde Maren. Kaj Munk svarede: Det vil jeg slet ikke, for jeg har været i spisekammeret og set, at I har sortpølse, og det vil jeg hellere have.’ ’Men a hår ingen sirup’. Så sagde han, at han heller ikke ville have sirup til, men have pølsen skåret i skiver og brunet i panden og sukker på, for det var han vant til fra Lolland. Maren overlevede Kaj Munk. Han fik ikke lejlighed til at komme med cyklen til hendes 95-års fødselsdag i 1945. Maren døde 97 år gammel den 5. februar 1947. Den 10. februar blev hun begravet på Vedersø Kirkegård.