Østskolen, afd. Rollo


Rolloskolen i vinterpragt


Indvielse af ny skolebygning


Rolloskolen 1991


Fuldt udbygget skole

Intro

Østskolen, afdeling Rollo er Faxe bys folkeskole, som blev påbegyndt i 1979 og ibrugtaget 14. august 1980 som en 1-sporet folkeskole, dengang under navnet Rolloskolen. Skolen er opkaldt efter vikingen Rollo, der drog ud fra Faxe og erobrede nyt rige i Frankrig.

Sidst i 1970erne blev det besluttet i Fakse Kommune at bygge en ny skole over for Rådhuset til aflastning af Fakse gamle skole på bakken over for Kirken.
Byggeriet påbegyndtes i 1979, hvor kommunen udbød en fuld 3-sporet folkeskole i såkaldt omvendt licitation. Det betød, at man udbød en funktionsportefølje og en sum, som byggeriet over en række etaper måtte koste.

Rasmussen & Schøit A/S bød på opgaven sammen med flere andre og blev udvalgt til at møde med et projekt, hvoraf 1. etape blev påbegyndt i slutningen af 1979 og blev ibrugtaget 8. august af lærerne og 14. august 1980 med elever.

Herefter skiltes entreprenøren og Fakse kommunes veje efter en strid om det videre byggeri og kommunen antog et arkitektfirma i Næstved til at videreføre byggeriet. Derfor er der to stilarter i den færdige skole, som er opført i 5 etaper, grøn først, derefter blå (klassefløj 1991), gul (faglokaler, administration, mødelokaler og bibliotek 1993) og endelig rød (klasselokaler i 1995).
Herved blev den gamle skole endelig rømmet.
Først 25 år efter byggestart blev den samlende festsal, hvor klassefløjene mødes, bygget sammen med et nyt musiklokale.

Skolen startede i et spor med ca. 200 elever og kom over nogle år op på 610 elever med fuld udbygning og specialklassespor. Her var den samlede stab på ca. 55 medarbejdere.
Rolloskolen blev hurtigt kendt for at være en progressiv folkeskole - ledet af en nyansat ledelse med en lærerstab af nyansatte lærere og lærere fra den gamle skole.
Den endelige nedlæggelse af Fakse Skole skete i 1995.

I det oprindelige projekt var det meningen, at der skulle bygges idrætsanlæg og sportshal på den store grund. Det er ikke sket, og Rolloskolen anvender den nærliggende idrætshal og tilhørende udendørsfaciliteter til idrætsundervisningen.

Siden er børnetallet faldet og i forbindelse med kommunesammenlægningen er skolens specialklasserækker, ligesom 10. klasse tidligere, blevet flyttet andre steder hen, hvorfor både børnetal og lærerstab er blev væsentligt reduceret.

Rolloskolen blev ved en ny skolestruktur en afdeling af Østskolen i 2012. Skolerne i Karise og Faxe Ladeplads udgør sammen med Rolloskolen Østskolen med en fælles ledelse.


Navnet Rollo stammer fra Vikingetiden, hvor sagnet fortæller, at vikingen Rollo drog ud fra Faxe på togter til det sydlige Europa. Efter sigende slog han sig ned i Normandiet i det nordlige Frankrig og han ligger begravet i domkirken i Rouen.
Rollo blev stamfader til det engelske kongehus gennem Wilhelm Euroberens indtagelse af England i slaget ved Hastings i 1066.

Ved Faxe gamle rådhus står en mindesten over Rollo, og ved navgivningen af den ny skole i 1980, blev navnet Rollo valgt, og ved sammenlægningen med Faxe gamle skole i 1995 blev navnet genvalgt.

Rollo har stærke rødder i Faxe.


Ved etableringen af 1. etape af Rolloskolen i 1980 blev der oprettet kommunal tandplejeklinik i egne lokaler på skolen. Dette har fungeret for børnetandplejen indtil 2016, hvor klinikken flyttes til det nye sunhedscenter på det gamle sygehus på Præstøvej.