Østrupgård - Håstrup Sogn


Østrupgård. 3 ryttere, familie på trappen. Forpagter Sole med familie


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Østrupgård ved Fåborg


Luftfotgrafi. Hovedgården Østrupgård (Håstrup)


Hovedgården Østrupgård, Håstrup


Herregården Østrupgård, Håstrup sogn


Herregården Østrupgård, Håstrup sogn

Intro

Østrupgård er den af de fynske hovedgårde, hvis bygningskompleks mest ser ud, som hovedgårdene så ud i middelalderen. Vel at mærke de mindre hovedgårde.