Østrup


Østrup 1. Østrup 1


Østrup 2. Restaurering af jættestuerne i Østrup


Østrup 3. Restaurering af jættestuerne i Østrup


Flintmejsel fundet i Østrup. Flintmejsel fundet under restaureringen i Østrup


Flintøkse fundet i Østrup. Flintøkse fundet under restaureringen i Østrup

Intro

Jættestuen ved Østrup på Vestsjælland er en såkaldt tvillingejættestue. Den har to sammenbyggede kamre med hver sin indgang. Østrup-jættestuens kamre har en samlet længde på over 16 meter. Loftshøjden er næsten to meter. Dermed har jættestuen været en af landets største...

Jættestuen ved Østrup på Vestsjælland er en såkaldt tvillingejættestue. Den har to sammenbyggede kamre med hver sin indgang. Østrup-jættestuens kamre har en samlet længde på over 16 meter. Loftshøjden er næsten to meter. Dermed har jættestuen været en af landets største. Stenalderbygherren har skudt et ekstra lag af tonstunge sten ind mellem bærestenene og dækstenene for at få loftet så højt op. Østrup-jættestuen blev udgravet i 1888-89. På det tidspunkt var jættestuens dæksten allerede fjernet og brugt til vejbyggeri. Et andet godt eksempel på en velbevaret tvillingejættestue er Troldstuerne ved Stenstrup i Odsherred. ''En gådefuld stenrække'' I 2007 blev ruinen af Østrup-jættestuen restaureret. Man fjernede noget af jordhøjen bag kammeret ved restaureringen. Her fandt man en mere end tre meter lang lige række af runde sten. Stenrækken lå på jordoverfladen. Den har været helt dækket af jordhøjen. Stenalderfolket har lagt den, men stenene har kun været synlig for dem, mens de byggede jættestuen. Stenrækken har ikke retning efter gangene, den ligger ikke vinkelret på kamrene og har heller ikke retning mod et af verdenshjørnerne. Derfor har vi i dag ingen ide om, hvad stenrækken har symboliseret. Stenrækken er en af de mange gåder, som knytter sig til jættestuerne og deres anvendelse.