Østre Skole


Skolebygningen er tegnet af arkitekt H.C. Glahn.

Intro

Østre Skole er opført i 1907 som en udvidelse af en ældre forskole.

Østre Skole (Fromsgade 27)
Østre Skole (og også Nørre Skol)e er opført i 1907 og indviet året efter. Begge skoler er tegnet af arkitekt H.C. Glahn. De er et udslag af den kraftige udvidelse af de to brokvarterer Østrebro og Nørrebro i forbindelse med industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet. Østre Skole var en udvidelse af den ældre forskole/podeskole, som lå i Monradsgade. Det var en forskole for Borger- og Almueskolen/Byskolen i Skolegade. Østre Skole blev udvidet i 1917 og i 1955.
Skolens sidste tilbygning er opført i 2002 i forbindelse med en omfattende ombygning. Der går i dag (2014) ca.520 elever på skolen.