Østre Kirkegård


Porten som fungere som den primære indgang i nord er er en rest af et indgangsparti, som arkitekten Jens Chr. Clausen tegnede i 1875.


Hovedalléen består af gamle lindetræer.


Østre Kirkegård blev indviet 15. juni 1876.

Intro

Der gik ikke lang tid før den 'nye assistenskirkegård' - den der i dag er kendt som Nordre Kirkegård - blev til 'den gamle assistenskirkegård'. I 1875 blev der nemlig anlagt en ny i byens østre udkant og det er den vi i dag kender som Østre Kirkegård. Kirkegården blev indviet 15. juni 1876.