Østre Hygumvej 4, Vester Nebel sogn

Intro

Østre Hygumvej 4. Matr 1f Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1861 ved udstykning af 15 tdr. l. jord fra Matr. 1a i Hygum. Nuværende stuehus og stald er fra 1940 - dog er der en lille del af den gamle lade.

Grundlæggeren af ejendommen var Christen Lauridsen, som købte jorden fra Matr. 1a i Hygum 1861 og lod bygninger opføre. Han stammede fra Gørding sogn og var gift med Abelone Olesen fra Hunderup sogn. Hans første kone døde 1878, hvorefter han blev gift med Ane Eskesen fra Janderup sogn.

1895 blev datteren Johanne Lauridsen gift med Niels Chr. Jensen fra Pindstrup i Midtjylland, og de overtog ejendommen samme år. De udvidede landbruget ved at tilkøbe lidt jord ad 2 gange.

1936 Frode Jensen, søn af foregående. Han blev samme år gift med Ragnhild Schmidt, en datter af Bonde Knudsen Schmidt fra Meldgård i Nebel. De drev ejendommen til 1967 og frasolgte da hovedparten af jorden (med undtagelse af 5 tdr. l.) til Lilbæk.

1967 Nuværende ejere Therkild Nikolaj og Tonni Selma Rømer Jensen. De har omdannet ejendommen til minkfarm. Therkild Jensen er dattersøn af Nicolaj Terkelsen fra Horsevænget 4.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991