Østre Hygumvej 3 i Vester Nebel sogn


Østre Hygumvej 3 1929. Valdemar Pedersen med familie. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Østre Hygumvej 3. Matr 3ao (opr. 3d) Hygum, V. Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev grundlagt 1853 som et husmandsbrug ved udstykning af 8 - 9 tdr. l. jord fra Hygum Østergård. Bygningerne ligger præcis, hvor Hygum Østergård lå i gamle dage.

Grundlæggeren af ejendommen var Matthias Ebbesen Pedersen, der lod bygninger opføre 1853. Evt. kan stuehuset være en del af det gamle Hygum Østergård, da bygningerne ligger præcis, hvor Hygum Østergård lå i gamle dage - i så fald er det dog kun en del af det gamle stuehus (måske en aftægtsdel), da Hygum Østergårds stuehus må have været større. En af husets mursten er indgraveret årstallet 1791 - men husets sten kan dog også være genanvendelse af stenene fra de gamle bygninger. Bygningerne er først brandforsikrede 1853, hvilket tyder på, at de faktisk er fra 1853.
Matthias Ebbesen og hustru Ane Iversdatter havde forinden boet forskellige steder, og de havde grundlagt Østre Hygumvej 6 året før. De købte dog først parcellen i 1855 fra Hygum Østergård. Flyttede fra sognet 1866.

1866 Chr. Jørgensen og hustru Mette Kirstine Iversdatter. Havde forinden matr. 3b i Hygum. Han var vejmand.

1866 Anders Jensen Schmidt og hustru Karen Hansen Hammelef. De havde forinden boet i Sommersted, Sdr. Jylland. Anders Schmidt var smed. Hans kone døde 1885.

1886 blev datteren Margrethe Schmidt gift med Thomas Michaelsen, en søn af Møller Michaelsen fra Foldgård, og de overtog ejendommen samme år.

1903 Søren Christian Andereas Hansen. Han stammede fra Skive og blev 1906 gift med Marie Margrethe Caroline Agerholm Iversen fra Janderup (en søster til Søren Christian Iversen, Hygum). Han udvidede landbruget, idet en lade blev tilbygget, og der blev tilkøbt ca. 14 tdr. l. fra Hygum Nørregård (blev dog atter frasolgt sammen med andre 4 tdr. l. i 1918).

1918 Anders Roelsgaard og Johannes Kruse i lige sameje (ejerne af Ny Ølufgård).

1918 Valdemar Pedersen. Han blev samme år gift med Kirstine Marie Knudsen. De var begge fra Bramming egnen. Som supplement til landbruget kørte Valdemar Pedersen mælk og var desuden spillemand. Kirstine døde 1970.

1974 Marinus Søndergaard, Hygum Nørregård. Han lagde ejendommen ind under Hygum Nørregård.

1975 Ib og Solveig Søndergaard. De købte bygningerne. Ib Søndergaard døde 1997. Solveig solgte ejendommen året efter.

Nuværende ejere Liselotte og Stefano Santarelli overtog ejendommen 2001. Liselotte er datter af Andreas Møller Kristensen, Hygum Vestergård.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991