Østre Boulevard


Østre Boulevard


Østre Boulevard set mod Østergade


Østre Boulevard set mod Østergade


Østre Boulevard set fra Østergade


Shell-tanken på hjørnet af Østre Boulevard og Rødbyvej

Intro

Denne gade er en rest af den gamle vej, der fra øst og nord førte til Nakskov.

Oprindelig gik Østre Boulevard lige ind mod Tilegades port. Men da kong Christian den Fjerde lod den nye Østervold anlægge, blev gaden ført mod den nye port. Ved den store gaderegulering i 1950-1960'erne forsvandt en sidevej til Østre Boulevard, nemlig Landmandsvej, som førte ned til slagteriet. Vejen var også en rest ad den gamle hovedfærdselsåre.