Østofte kirke


Østofte kirkegård


Figursten, grå kalksten, indmuret i nordvæg ved alter


Kirken set fra vejen


Kirken set fra vejen


Kirkens sydfacade


Østofte kirke


Østofte kirke - skibet set mod tårnrummet.


Østofte kirke - bag døbefonden ses 'Bandholmkirken'.


Østofte kirke - minde over de faldne fra sognet i De Slesvigske Krige. LAJka Foto ™ 2011


Østofte kirke - skibet mod koret.


Østofte kirke - prædikestolen.


Østofte kirke - koret med altertavlen og de mange kalkmalerier.


Østofte kirke - kalkmalerierne i koret.


Bandholm kirke - døbefonden fra 1916.


Bandholm kirke - set fra sydøst - med det gamle våbenhus, som nu anvendes som kapel.


Østofte kirke - set fra nordøst - med korsfløjen benævnt 'Bandholmkirken'.


Østofte kirkegård


Østofte kirkegård


Indre set mod øst


Altertavlen , 1674, restaureret i 1924

Intro

Kirke med romansk apsis, kor og skib samt gotisk tårn med pyramideformet spir og våbenhus (nu kapel). I midten af 1600-tallet blev der tilføjet en stor korsarm på kirkens nordside. Kirken er opført i røde munkesten og har rødt teglstenstag.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=%D8stofte%20(767) Registrerede gravminder på Østofte kirkegård]

Østofte kirke er opført ca. 1250.
Kirken blev i 1440'erne overdraget til Birgitinerklostret i Maribo af kong Christoffer af Bayern.
Efter reformationen fortsatte klosteret i Maribo som adeligt jomfrukloster, og beholdt ejerskabet til kirken. Først ved klosterets nedlæggelse i 1621 overtog Sorø akademi ejerskabet.
I 1687 blev ejerskabet overdraget til Eggert Christopher von Knuth til Årsmarke, som i 1714 blev indlemmet i grevskabet Knuthenborg. Østofte kirke overgik til selveje i 1911.
Kirken har i katolsk tid været viet til Sankt Peter.


Altertavlen og prædikestolen er begge fra omkring 1650 og udført af billedhugger
Henrik Werner, Maribo. Døbefonten er en moderne kopi af en romansk granit døbefont.Kalkmalerierne er blandt de mest spændende af de middelalderlige kalkmalerier i vore kirker.
Udsmykningen i korhvælvet er klart opdelt i tre niveauer, som i malerierne er adskildt med
flerfarvede bånd.
En spændende beskrivelse af kalkmalerierne findes i bogen:
Østofte Kirke - sogn og kirke gennem århundrede,
som er udgivet af Østofte Menighedsråd i 2011 i anledning af
100 året for kirkens overgang til selveje.