Østofte Mølle


Østofte Mølle


Møllesten fra Østofte Mølle


Østofte Mølle

Intro

Østofte Mølle er bygget i 1641 og har været i funktion frem til 1943. Møllen er en af kun 18 bevarede danske stubmøller.

Østofte møllevej 262
4951 Nørreballe

Ejendommen blev fredet i 1964

BBR-nr.: 360-6635-1

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den generelle materialeholdning samt alle ældre og traditionelle detaljer, herunder møllekroppens træbeklædning, tagets spånbeklædning, vingerne og svansen. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den generelle materialeholdning samt alle ældre og traditionelle detaljer, herunder inddelingen i lofter samt møllens inventar til kornforarbejdning.


Stubmøllen fra Østofte stammer fra 1641 og var i funktion frem til 1943. Den af en af kun 18 bevarede stubmøller i Danmark. Hvad er en stubmølle? En stubmølle er en vindmølle af træ, der står på en fod, således at hele møllen kan drejes efter vindens retning. Stubmøller har en karakteristisk ”hale” eller svans, hvorpå trappen op til møllen har siddet, og som også har været brugt når møllen skulle drejes. Møllens betydning Møllen ligger på Østoftes højeste punkt lige nordøst for landsbyen, således har den, og er den stadig vidt synlig i landskabet. Før i tiden har møllen haft stor betydning i lokalsamfundet, idet den blev et uformelt samlingssted, når bønderne kørte til mølle for at få malet mel. Man brugte også vingerne til at signalere vigtige begivenheder som dødsfald men også arbejdspause og lignende. Restaurering Stubmøllen er i nyere tid blevet restaureret i 1970’erne og senest i begyndelsen af 1990’erne. Ved sidst nævnte restaurering kunne ejerne, som er Danske Møllers Venner, og møllelauget i 1992 præsentere en ny istandsat og fuldt funktionsdygtig mølle. Møllen var forud for den seneste restaurering meget forfalden, men den blev på få år forvandlet tilbage til en flot firkantet bræddebeklædt stubmølle med et bådformet klinkebygget tag.


''Publiceret''