Østervold og Den Jyske Hingst


Den jyske Hingst af Helen Schou


Østervold med Ingvar Croenhammers Fontænen fra 2008

Intro

Østervold går omtrent der, hvor den gamle byvold gik omkring Randers for 500 år siden. Houmeden stødte op mod volden på den anden side, så det er nemt at se på et kort, hvor lille Randers var på det tidspunkt.

Volden beskyttede byen mod røvere og fjender og hjalp med at kontrollere handlen. Alle købmænd skulle betale told af deres varer ved en af voldens byporte. I området hvor Østervold møder Slotsgade løb Christian 3.s kanal. Her lå Slotsmøllen, som blev forsynet med vand fra kanalen. Den 5,4 km lange kanal løb mellem Nørre Å ved Fladbro og til den vestlige udkant af Randers. Den blev anlagt i 1553 for at kunne forsyne voldgravene omkring middelalderbyen og Dronningborg Slot, samtidig med at den altså også tilførte vand til Slotsmøllen. ''Moderne byporte'' I dag er de gamle byporte for længst væk, men siden starten af 1990’erne har Randers Kommune opført nyfortolkninger af byportene. En af dem er Red Fall, som står i bunden af Østervold. Den er designet af kunstneren Ingvar Cronhammar og er en af de første fem nye byporte. Se den ældste byport ved Laksetorvet. Nu omkranses kunstværket af et nyt stort regnvandsbassin som indvies i efteråret 2021.

Den mest berømte skulptur både på Østervold og i hele Randers er Den Jyske Hingst. Statuen markerer ikke bare Randers’ lange historie med store hestemarkeder, men også den store betydning markederne havde for byens økonomi og udvikling. Hestemarkederne kunne helt op til 1940’erne rumme over 2000 heste ad gangen og foregik på Torvegade. Markederne stoppede i løbet af 1950’erne, men allerede ti år senere rejste man Den Jyske Hingst for at mindes markedernes og hestenes betydning for Randers. Statuen blev lavet af billedkunstneren Helen Schou.

Den Jyske Hingst og Red Fall fik i 2019 selskab af ny udendørskunst. På gavlen til SparNord blev lavet et stort vægmaleri om Spække – spækhuggeren, der for 30 år siden forvildede sig ind i Randers Havn og opholdt sig der en hel måned. Maleriet er udført af graffitimaleren Etnik. Midt på Østervold står skulpturen Fontænen, designet af Ingvar Cronhammar.