Østervang
Intro

Skovrupvej 12, blev opført i 1959

Gården ”Østervang” blev opført i 1959, hvor der først blev bygget en stald og senere et stuehus af Rasmus Bonde Jessen som udstykning fra gården ”Dannevang”, der på dette tidspunkt var ejet af Rasmus Bonde Jessens far, Peter Jessen. I starten var der 6 ha jord til ejendommen. Efter Peter Jessens død i 1967 blev der lagt 15 ha til ”Østervang”, og i de følgende år blev der opkøbt 6 husmandsbrug. Gården blev drevet med mark- og svineproduktion. Grisene blev solgt til Haderslev Amts Landboforening. I en del år blev der produceret rugeæg til hønseriet, ”Gyvelhøj”. ”Østervang” havde maskinfællesskab med ”Dannevang”, som i mellemtiden var overtaget af broderen, Erik Jessen. Frem til 1965 havde Rasmus Bonde Jessen tillige fast arbejde hos Klaaborg i Stepping. Marie og Rasmus Jessen drev ”Østervang” frem til 1991, hvor sønnen Bjarne Jessen overtog gården, der nu har 75 ha jord. Rasmus Bonde Jessen har stadig sin daglige gang på gården, hvor han hjælper til med forefaldende arbejde. Marie og Rasmus har tre børn. Anne Marie arbejder på Landboforeningen og bor i Meng, Flemming er landbrugsuddannet fra Gråsten Landbrugsskole og arbejder i dag med transport af biler. Bjarne er landbrugsuddannet fra Ladelund Landbrugsskole. Anette og Bjarne driver i gården i driftsfællesskab med sønnen, Rasmus Skøtt Jessen. Der er i dag 650 søer med smågrise på ”Østervang”. og 250 ha jord, som drives sammen med sønnens ejendom i henholdsvis et svineselskab og et markselskab. Derudover er der hestehold på ”Østervang”. Hestene bruges til familiens store interesse, ringridning. Familien er aktive deltagere i de mange ringridninger i hele Sønderjylland, ligesom de er med til at arrangere den årlige ringridning i Frørup.

Kilder Anette og Bjarne Jessen