Østerskovgård, Lindeskovgyden 32, Højby F


Det nye stuehus kort før redrivningen.


Luftfoto af Østerskovgård set fra syd.


Våbensamlingen vises frem af Peder.


Haveidyl på Østerskovgård.

Intro

Østerskovgård bygges i 1861 på "Højby Sydmark". Gården med 22 tdr. land tilliggende opstår pga. "bodeling" fra gården "Granly". Gården er i familieje indtil 1997, hvor den overtages af en tømrer fra Højby. Ejendommen rives ned i 2004 pga. ekspropriation.

Det normale i forbindelse med deling af en gård efter udskiftningen i 1800-tallet var, at når den gamle på gården syntes, det var tiden at holde og overdrage til sine børn, så var det ham, der forestod bodelingen. Han fik gårdens jorde delt i to samt bygget på marken til nummer to søn, fik udfærdiget aftægtskontrakt til sig selv på fædrenegården, eller måske bygget en aftægtsbolig ved siden af, på gårdens jord.

På den måde opstod Østerskovgård i 1861.
Østerskovgårds historie starter på ”Granly” i 1824, da der fødes en dreng ved navn Niels Larsen, der var den yngste af 5 børn. Den fire år ældre bror, Hans Larsen, overtager i 1845 fødegården ”Granly”.

I 1861 bliver jorden på ”Granly” i to, og ”Østerskovgård” bliver bygget ude på sydmarken og får 22 tdr. land jord.
Niels Larsen og frue flytter som de første ind på ”Østerskovgård”. De får 3 børn, hvor de to sidste var tvillinger. Moderen dør 26 år gammel i barselssengen.
Niels Larsen bliver som 41-årig i 1865 gift igen med en gårdmandsdatter fra Sdr. Nærå. Hun var 20 år yngre end ham, og de fik 2 børn.
I 1889 bliver gården imidlertid solgt til en Rasmus Jensen, der var født på ”Lundsgård” på Trunderup mark i Kværndrup sogn.
I 1897 skifter gården ejer igen, denne gang til en Christen Jeppesen, der bor 7 år på gården.
I 1904 overtager Karl Marius Hansen, født 1867 i Rynkeby v/Ringe.
Købesummen var 25.000 kr.
Han var gift med Birthe Kirstine Hansen fra Søddinge. De får 3 børn Sofie, Johannes og Peder. Datteren Sofie forblev ugift hele livet, hun overtog i 1951 en lille ejendom med 5 tdr. land, Svendborgvej 461, hvor hun boede til sin død i 1995.
Den ældste søn Johannes var en meget driftig person, der bl. a. i 1934 byggede Højby Maskinfabrik, Svendborgvej 410
Som den yngste overtog Peder ”Østerskovgård” efter sine forældre under krigen i 1943, for en pris af 36.800 kr.
Efter Peders død i 1996 sælger enken, Ester Hansen, i 1997 ”Østerskovgård” til tømrermester Kjeld Erik Larsen, Kl. Berntsensvej 103, i Højby. Kjeld Larsen søger nu om tilladelse til at rive det gamle stuehus ned og bygge nyt i stedet.
Året efter flytter de ind i deres drømmehus, men det blev en kort fornøjelse, for da linieføringen til den påtænkte motorvej mellem Odense og Svendborg pludselig ændres til at slå et slag vest om Statens Forsøgsstationen, Kirstinebjergs jorder v/Årslev, bliver lagt lige ret igennem gården.
Den 27. april 2001 bliver gården eksproprieret og i sommeren 2004 bliver alle bygninger, incl. det nybyggede stuehus, revet ned og fjernet.

Således sluttede ”Østerskovgård”`s 133-årige historie i 2004.

Der er på Højby Lokalhistoriske Arkiv mange billeder og beskrivelser, som kan dokumentere de spændende forhold, som de har været engang.