Østermarksvej 7, Hvejsel, (Thronsholm)

Intro

Matr.nr. 25a Ejerlav: Ildved Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang I begyndelsen af 1800-tallet havde gården klinede vægge og lyngtag og den blev brandforsikret for 600 Rd.

Ejeren til o. 1857, Niels Hermansen, skrev i sin slagsannonce:
"Formedelst anden Bestemmelse agter Jeg undertegnede at bortsælge min Gaard paa Ildved Mark, ca. 30 Td.L., 16½ Skp. Hartkorn. 8 Køer, 3 Heste. Mergel findes bekvemt og Tørvejord i overflødighed paa Marken. Bygningerne gode, Stuehuset opført af nyt for 3 Aar siden. Halvdelen af Købesummen kan indestaa i 10 Aar, ikke til ukristelig Aager, men til 4 pCt. Rente. Niels Hermansen" (Vejle Amts Folkeblad)
Niels Hermansen rejse nogle år senere til Amerika.

Ejere/beboere:
?-o. 1819 Christen Hauge (Hk. 1-2-1-1)
o. 1819-1838 Oluf (el. Ole) Rasmussen
1838-? Martha Olesdatter, datter af forrige ejer. (Moderen skøder til datteren)
?-o. 1857 Niels Hermansen (Hk.: 2-0-1-1)
?
1870-? Sejer Hansen
?-1930 Terkel Hansen, søn af forrige ejer
1930 Enken e. forrige ejer
? Viggo Ullum

Slægtsoplysninger:
? Christen Hauge

o. 1819 Oluf (el. Ole) Rasmussen (Fra Velling) g.m. ? Deres børn: Martha Olesdatter

1838 Martha Olesdatter

? Niels Hermansen

? ?

1870 Sejer Hansen g.m. ? Deres børn: Terkel Hansen

? Terkel Hansen (Blev kaldt Terkel Sejer. d. 1930) g.m. ?

1930 Enken e. forrige ejer

? Viggo Ullum

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949