Østermarksvej 6, Hvejsel, Højgård


Højgård, Østermarksvej 6, Ildved, o. 1910. Fotograf S. Petersen, Tørring


Fem mænd samlet over en øl i haven på "Højgård". Fra venstre ses: 1. Anders Johansen Markussen, Jelling Mark, 2. Peter Markussen, Skovbølling, 5.Christen Laursen, Ildved. I baggrunden tv.: Agnete Laursen. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling.

Intro

Matr.nr. 18 + 17b Ejerlav: Ildved Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Gården har formentlig tidligere hørt under Hvolgård Gods, men det vides ikke, hvornår den er blevet købt til fri ejendom.

John Andersen (ejer 1827-1860) købte nabogården, matr. nr. 17, for 900 Rd. da der blev gjort udlæg i denne. Senere frasolgte han en del af den, men beholdt matr. nr. 17b.

Om John Andersen fortælles, at han blev født på en mager hedegård i Læborg sogn, hvor kosten mest var rugmelsgrød og kartofler. Ved handel med jydepotter nede i Sønderjylland og Holsten kunne han, når han fik læsset solgt, tjene en tønde rug og tage med hjem, men så måtte der heller ikke gives noget ud på vejen. Senere handlede han med klædevarer og kom under sine rejser jævnligt til egnen, blev kendt med Søren Jensen Smeds datter og blev ved sit giftermål med hende indehaver af Højgård i Ildved. John Andersen fik i 1840 krobevilling og drev desuden købmandshandel. I 1860 nedlagdes kroen.

Da Anders Johnsen (ejer 1860-1904) i 1860 stod for at skulle overtage gården, slog lynet (22. juni) ned og gården brændte. En hingst og to hopper samt nogle køer og svin indebrændte. Desuden brændte en del tømmer og andet materiale, som var forarbejdet til brug ved opførelsen af den nye kro, som John Andersen oprettede ved korsvejen hvor Ølholmvejen skærer Tørringvejen.

Anders Johnsen fortæller i sine erindringer:” 1861 købte jeg 5 ½ Td.L. af Bertel Sørensen, hvis jord grænsede ind til vor; 200 Rd.pr. Td.L. Senere i 1869 resten af denne jord på 6 Td.l. nær som Bertel Sørensen ville beholde tillige med stuehuset og et udhus. Jeg fik 34 Td.l. og 2 udhuse for 6.200 Rd. Samtidig en byttehandel med min nabo, Anders Laursen (Fynbo) således, at han fik samtlige Bertel Sørensens bygninger og den sydlige del, 20 Td.l. af jordene og kontant 400 Rd. I bytte med sin ejendom, hvoraf Bertel Sørensen så igen fik 7 Td.l. samt bygningerne imod at betale 500 Rd. for den ene Tønde Land, han fik mere her. Ved denne omlægning opnåede vi at få den jord lagt under gården, som tidligere havde forårsaget os ubehageligheder, idet fremmed jord gik lige ind til vor have.”

Anders Johnsen havde som sin far handelsblod i årerne, om end han mest blev kendt som landbrugets foregangsmand.

Af Andes Johnsens mange tillidshverv kan nævnes: Formand for Vejle Amts Landboforening i to år; direktør for Husmandsforeningens Kreditforening i Ålborg i 27 år; sognerådsformand i 12 år; Amtsrådsmedlem i 23 år; desuden Ridder af Dannebrog.

Ejere/beboere:
? Søren Jensen Smed
1827-1860 John Andersen, svigersøn til forrige ejer
1860-1904 Anders Johnsen, søn af forrige ejer
1904-1941 John Aage Johnsen, søn af forrige ejer (Tillige medejer af Skovbankgårds
teglværk, Tørring sogn).
1941-1971 Anders Johnsen, søn af forrige ejer
1971- Hans Jacob Johnsen

Slægtsoplysninger:
? Søren Jensen Smed ( Ejede tidligere en gård i Ølholm og tilbyttede sig Højgård i
slutningen af 1700-tallet) g.m. ? Deres børn: 1 datter

1827 John Andersen (Født i Læborg sogn 1798) g.m. Datter af forrige ejer. Deres børn:
Anders Johnsen; g.m. Jørgen Jørgensen, Hvejselgård,
Hvejselvej 38
1860 Anders Johnsen f. 1827 g.m. Var i 12 år sognerådsformand
?
Børn: John Aage Johnsen
1904 John Aage Johnsen f.1876 g.m.
Olivia Georgia Jürgensen f. 1872 Fra Lihme Klædefabrik
Børn: Anders Johnsen; Karen Mary Johnsen
1941 Anders Johnsen g.m.
Agnete
Børn: Hans Jacob Johnsen (1939)
1971 Hans Jacob Johnsen f. 1939 g.m.
Kirsten Hjort d.a. Inge og Holger Hjort
Børn: Kim (1974); Mette (1975)

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949; J.C.B La Cour, Danske gårde II samling bd 1, 1914; Danske gårde, Vejle Amt bd. 1, 1992.